Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Her er Sundhedsstyrelsens konklusioner – og 13 forslag til forbedringer

sundhedsstyrelsen

Kvaliteten af udredning og behandling af epilepsi er ujævn, og sammenhængen i indsatsen halter mellem sundhedsvæsnet og på tværs af de kommunale aktører. Det skriver Sundhedsstyrelsen i sin aktuelle rapport om den danske epilepsiindsats. Styrelsen peger på 13 indsatser fordelt på syv områder, og dér bør den sundhedsfaglige indsats styrkes og skabe bedre sammenhæng. I dag venter 20-30 procent af

Read more

Epilepsiselskabet: Nu er politisk opbakning afgørende

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sundhedsstyrelsens eftersyn af indsatsen for mennesker med epilepsi dokumenterer, at sygdomsområdet er forsømt, og det er positivt, at rapporten lægger vægt på, at epilepsi er meget andet og mere end anfald. Fint arbejde, mener formand for Dansk Epilepsi Selskab Helle Hjalgrim, det afgørende nu er, at der kommer politiske anerkendelse af, at der skal gøres noget ved problemerne, siger hun.

Read more

Epilepsidirektør: Udfordringerne på epilepsiområdet kræver konkret flerårig handlingsplan

Jens Otto 8

Sundhedsstyrelsen har dokumenteret sort på hvidt, at epilepsi-indsatsen på næsten alle områder trænger til et løft. Styrelsen er kommet med tretten forslag til indsatser, der kan forbedre forholdene, og det afgørende nu er, at der bliver lavet en samlet landsdækkende og konkret handlingsplan for at virkeliggøre anbefalingerne. Det siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, direktør for Epilepsihospital Filadelfia som sin reaktion på

Read more

Blixt: Det bliver nødvendigt at prioritere

Blixt_igen

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) vil skele til økonomien og lytte til eksperterne, når det skal besluttes, hvordan der skal følges op på Sundhedsstyrelsens eftersyn af den samlede indsats for mennesker med epilepsi i Danmark. Rapporten, som blev offentliggjort i sidste uge, viser, at epilepsipatienter ikke modtager samme udredning og behandling rundt om i landet, og heller ikke

Read more

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer De faglige selskaber, f.eks. Dansk Neurologisk Selskab, udarbejder kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau. Retningslinjerne skal også omfatte kriterier for visitation af patienter til epilepsikirurgi. Kapacitet og telemedicinske løsninger Regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia arbejder systematisk med at sikre, at

Read more

Venstre: Det skal vi gøre bedre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi vil være et markant fokusfelt for regeringspartiet Venstre, siger partiets sundhedsordfører Jane Heitmann, efter at et eftersyn foretaget af Sundhedstyrelsen har vist, at indsatsen halter. Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsi-indsatsen er et godt udgangspunkt for videre politiske drøftelser. Det mener Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann; ”Kortlægningen peger blandt andet på manglende sammenhæng i indsatsen, og

Read more

Gammel medicin giver nye muligheder i epilepsibehandlingen

Pills

I takt med at lægerne finder ud af mere om de genetiske sygdomsmekanismer bag visse former for epilepsi, kan gamle lægemidler til helt andre formål i stigende grad tages i brug som effektiv epilepsibehandling. Dette skifte vil især komme de patienter til gavn, som lægerne i dag kæmper med at få anfaldsfri, siger professor Guido Rubboli, overlæge ved Epilepsihospitalet Filadelfia.

Read more

MEG-scanning løfter kirurgiudredningen

MEGscanner2

Udredningen til epilepsikirurgi er forbedret markant, efter at Aarhus Universitetshospital i 2011 fik doneret en MEG-scanner. Brugt i kombination med EEG, finder lægerne kilden til epilepsi hos 12 procent flere patienter, end det ellers er muligt, og MEG- og EEG-kildelokalisering baner vejen for flere og tidligere epilepsioperationer, viser en ny ph.d fra Aarhus Universitetshospital. Når lægerne bruger en kombination af

Read more

Epilepsi skader livskvaliteten – også hos anfaldsfri patienter

Neglected lonely child

Et flertal af epilepsipatienter er plaget af træthed og problemer med hukommelse og koncentration, og op mod halvdelen lever med en frygt for det næste anfald, også selv om de er velbehandlede og fri for anfald, viser nye spørgeskemaundersøgelser fra Danmark og Norge. Det forandrer bare ikke, at et fåtal søger hjælp med problemerne, og det kalder på opmærksomhed i

Read more
1 2 3 16