Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Liselott Blixt: Behov for at sikre flere penge efter Epilepsisatsningen

liselott-blixt nyt

Som formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg var Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti én af frontkrigerne for at forstærke indsatsen på epilepsiområdet. Siden er hun trådt ud af Folketinget, men Liselott Blixt har stadig en forkærlighed for epilepsien og nu appellerer hun til, at hendes politiske arvtagere vil følge op på den plan, der gik forud for bevillingen i 2019

Read more

Epilepsiforeningen: Satsningen må ikke ende som skuffeprojekter

Lone_briller_i_panden_torklade_644

Bevillingen på 32 mio. kr. til styrkelse af epilepsiindsatsen har givet området et tiltrængt løft, men der er ikke fulgt midler med til at følge op på indsatserne. Nu venter derfor en opgave i at sørge for, at projekterne ikke ender i skrivebordsskuffen, lyder det fra Lone Nørager Kristensen, formand for Epilepsiforeningen. De mange indsatser og projekter, der er foretaget

Read more

Ny status på epilepsisatsningen: Fremdrift og fremskridt – vi er godt på vej

Jens_Otto_2022_2

Projekter i epilepsisatsningen er fortsat godt i gang. Inden året er omme lander Sundhedsstyrelsens evaluering af indsatsen Nogle af projekterne i den storstilede epilepsisatsning blev forsinkede på grund af covid-19 og kører fortsat, men der er fremdrift og fremskridt i mange af projekterne. Sådan lyder udmeldingen fra Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia. Transitionsprojektet er blandt andet ét af

Read more

Splinternyt tilbud om behandling hos praktiserende neurologer virker ikke – endnu

Nye behandlingstilbud hos praktiserende neurologer har endnu ikke haft indvirkning på ventelisterne I efteråret indgik Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) en overenskomst, der giver nye behandlingstilbud til patienter med epilepsi. Aftalen, der fortsat har til gode at afhjælpe ventelisterne, kalder på, at man i praksis er opmærksom på skjult komorbiditet, lyder det fra hospitalerne En aftale, der

Read more

Epilepsi Nyhedsbrevet får redaktionskomite bag sig

I en tid, hvor der arbejdes med tanker om sundhedsreform, kronikertiltag, oprustning af forskningen, mere gennemtænkt håndtering af patienterne og deres pårørende – og meget andet – har Epilepsi Nyhedsbrevet sammensat en redaktionskomite, som nyhedsbrevet kan læne sig op ad. Komiteen er sammensat af respekterede og dygtige fagpersoner og politikere. Denne komité kan hjælpe redaktionen med ideer til artikler, kommentere

Read more

Epilepsi-medicin under graviditet forbundet med øget risiko for psykiske lidelser hos børn

pregnant-woman-with-hands-on-stomach-talking-to-obstetrician_BnOL_ByJM

Stort internationalt studie understreger, at kvinder skal være meget opmærksomme på brug af epilepsi-medicin under graviditet. Forskere advarer særligt mod ét præparat. Nogle typer epilepsi-medicin, der tages under graviditet, er forbundet med en øget risiko for alvorlige psykiatriske sygdomme hos børnene. Det er konklusionen i en omfattende undersøgelse af 38.000 børn født af mødre med epilepsi. Bag den står forskere

Read more

Stor forskningssatsning skal give bedre forståelse af arvelige epilepsier

Lundbeckfonden4

En tocifret millionpulje fra Lundbeckfonden kan i løbet af de næste fem år bane vejen for mere individuel behandling af børn med sjældne, genetiske epilepsier. De alvorligste epilepsier er dem, der opstår meget tidligt i livet, og for tre år siden havde en gruppe forskere fra Epilepsihospitalet Filadelfia i Danmark og University of Sydney i Australien et gennembrud, da de

Read more

Epilepsiverdenen samlet til international konference om sjælden epilepsi i Køge

Køge

Forskere og patientforeninger fra hele verden mødes i Danmark i slutningen af maj til videndeling og netværksdannelse inden for specifik sygdomsrelateret epilepsi Konferencens udgangspunkt er epilepsi forbundet med generne SCN8A og SCN2A og finder sted den 26.-27. maj i Køge. “Ét af målene med konferencen er at få etableret et tæt, internationalt samarbejde, så vi kan komme i gang med

Read more

Begejstring i netværk – nu skal den gode overgang fra barn til voksen sikres

I marts mødtes læger og sygeplejersker til et seminar i Middelfart for at udveksle erfaringer – og fastholde opmærksomheden på den gode transition fra barn til voksen Seminaret er en del af ét af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen, nemlig afprøvningen af en transitionsmodel, der skal være med til at sikre en bedre overgang fra barn til voksen for unge med epilepsi.

Read more

Kasper Lolk modtager 2,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i posttraumatisk epilepsi

Kasper_Lolk_5_LQ

Kasper Lolk er postdoc fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences – Center for Registerforskning og forsker i posttraumatisk epilepsi, som kan opstå efter hjerneblødninger, blodpropper eller voldsomme slag. Nogle udvikler epilepsi efter hovedtraumer, andre gør ikke. Kasper Lolk får mulighed for at undersøge, hvad gener, miljø og deres komplekse samspil betyder for forekomsten af epilepsi efter hovedtraumer.

Read more
1 2 3 29