Category Archives: Politik

Liselott Blixt: Behov for at sikre flere penge efter Epilepsisatsningen

liselott-blixt nyt

Som formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg var Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti én af frontkrigerne for at forstærke indsatsen på epilepsiområdet. Siden er hun trådt ud af Folketinget, men Liselott Blixt har stadig en forkærlighed for epilepsien og nu appellerer hun til, at hendes politiske arvtagere vil følge op på den plan, der gik forud for bevillingen i 2019

Read more

Ny status på epilepsisatsningen: Fremdrift og fremskridt – vi er godt på vej

Jens_Otto_2022_2

Projekter i epilepsisatsningen er fortsat godt i gang. Inden året er omme lander Sundhedsstyrelsens evaluering af indsatsen Nogle af projekterne i den storstilede epilepsisatsning blev forsinkede på grund af covid-19 og kører fortsat, men der er fremdrift og fremskridt i mange af projekterne. Sådan lyder udmeldingen fra Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia. Transitionsprojektet er blandt andet ét af

Read more

Begejstring i netværk – nu skal den gode overgang fra barn til voksen sikres

I marts mødtes læger og sygeplejersker til et seminar i Middelfart for at udveksle erfaringer – og fastholde opmærksomheden på den gode transition fra barn til voksen Seminaret er en del af ét af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen, nemlig afprøvningen af en transitionsmodel, der skal være med til at sikre en bedre overgang fra barn til voksen for unge med epilepsi.

Read more

’Overgangssygeplejersker’ skal lette overgang fra barn til voksen

ungdomspjece_2018_541

Epilepsisatsningen skal lette overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling for mennesker med epilepsi. Netop i den fase kan meget gå galt for de unge. Transitionsudvalget, der står bag det konkrete arbejde med at udvikle og afprøve nye metoder, planlægger et seminar for de sygeplejersker, der har deltaget i projektet. Seminaret vil finde sted i januar og her vil sygepljerskerne få mulighed

Read more

Udgående hold indsættes for at udbrede sundhedsfaglig viden om epilepsi

En håndfuld nye initiativer iværksættes for at sikre, at de kommunale miljøer får opdateret sundhedsfaglig viden om epilepsi. Et af de vigtige og svære projekter i den epilepsisatsning, som blev vedtaget af den forrige regering, er udbredelsen af sundhedsfaglig viden i kommunerne. Ifølge Epilepsiforeningen er det et tilbagevendende problem, at mennesker med epilepsi i kommunerne mødes af personale, der ikke

Read more

Eksperter: Vi skal sikre kvalitet på epilepsiområdet under sundhedsreformen

Panetdebat_Epikonf._2022

Fagfolk inden for epilepsiområdet får en vigtig opgave i at sikre kvaliteten i epilepsi-indsatsen, når arbejdet med at udmønte den kommende sundhedsreform går i gang. Det budskab stod klart, da et ekspertpanel 20. maj debatterede behandling og rehabilitering af mennesker med epilepsi ved Epilepsikonferencen 2022. Jakob Christensen: “I dag får en praktiserende læge nøjagtig det samme basishonorar for en epilepsipatient,

Read more

Hvad betyder Sundhedsreformen for epilepsien?

Den nyligt indgåede Sundhedsreform varsler et kursskifte i dansk sundhedsvæsen – fra årelang centralisering frem mod store supersygehuse til øget decentralisering med 25 nærhospitaler. Af Jens-Otto Skovgaard Jeppesen   Giver det overhovedet mening? Siden 1990’erne har sundhedsvæsenets vækst først og fremmest styrket sygehusene – færre men større supersygehus skulle være garanter for “kvaliteten i klinikken – gennem patientforløbs-programmer/ -pakker og

Read more

Behandlingsvejledningen for epilepsien er klar til lancering

Sabers_541-768x526lysnet

En ny behandlingsvejledning for udredning, diagnostik og behandling af epilepsi er på trapperne, og dermed bliver der for første gang sat fælles nationale standarder for epilepsi-indsatsen. Vejledningen er et produkt af epilepsisatsningen, hvor den forrige borgerlige regering afsatte i alt 32 mio. kr. til at styrke indsatsen for mennesker med epilepsi, og heraf var 3 mio. kr. øremærket til udarbejdelsen

Read more

Epilepsisatsningen: Alle regioner med i forsøg med bedre overgang fra barn til voksen

På trods af coronaforsinkelser er et af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen fra 2019, afprøvningen af en model for en bedre overgang fra børne- til voksenneurologien nu i gang i alle regioner, fortæller direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia. Børne- og voksenneurologiske afdelinger i hele landet er godt i gang med afprøvningen af ny transitionsmodel, der skal skabe en bedre overgang fra børneafdeling til

Read more

Filadelfia fylder 125 år og gør klar til næste strategi

kurhusude21926

I år fejres 125 års udvikling af epilepsiindsatsen i Danmark, og samtidig lægger Epilepsihospitalet Filadelfia an til at lægge strategien for næste udviklingstrin. I år er det 125 år siden, at mennesker med epilepsi første gang fik et sted at få behandling og pleje i Danmark. Epilepsihospitalet Filadelfia er i dag et højt specialiseret hospital, der arbejder tæt sammen med

Read more
1 2 3 9