Category Archives: Politik

Systemet svigter epilepsi-familierne

family-therapy-2340286_1280

Pårørende til mennesker med epilepsi kæmper med udbrændthed og oplever en høj grad af utryghed og mistrivsel på grund af sygdommen i deres familie. De efterlyser bedre sammenhæng i indsatsen, mere opmærksomhed og forståelse og bedre adgang til at tale med sundhedsprofessionelle og kommunale rådgivere om deres situation. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epilepsiforeningen har foretaget blandt 892 pårørende til

Read more

Epilepsiforeningen: “Epilepsien skal ikke på Nærhospital”

Per Olesen

Epilepsien hører ikke hjemme på de nærhospitaler, regeringen har foreslået, mener direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen. Regeringen lancerede i oktober som opfølgning på forårets udspil om det nære sundhedsvæsen, sin plan om at etablere såkaldte nærhospitaler, hvor blandt andet borgere med kronisk sygdom kan få foretaget undersøgelser eller kontrolbesøg. De to udspil er modsvar til de seneste mange års centralisering

Read more

Omfattende behandlingsvejledning for epilepsien godt på vej

Sabers_541-768x526

Første udkast af en ny vejledning for behandling og visitation inden for epilepsiområdet ligger klar til redigering og forventes klar til brug inden årets udgang. Det fortæller Anne Sabers (foto øverst), overlæge ved Epilepsiklinikken Rigshospitalet, som sammen med projektleder Emilie Fabricius står i spidsen for arbejdet. I 19 grundige kapitler vil børne- og voksenneurologer, hospitalssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker i hjemmeplejen

Read more

Danske Regioner godkender model til at forbedre overgang fra barn til voksen

Jens-Otto S. Jeppesen 2021

Omkring 15 børne- og voksenneurologiske afdelinger skal i det kommende år afprøve en landsdækkende generel model, som skal hjælpe børn med epilepsi til en bedre overgang til ung og voksen i hospitalsvæsnet. Danske Regioners fem sundhedsdirektører har sagt god for den generelle model, som det landsdækkende udvalg for Transition er nået frem til for børns overgang fra landets børneafdelinger til

Read more

Model på vej til at vurdere funktionsevne for epilepsi

Danske hospitaler har ofte svært ved at vurdere af funktionsevne for epilepsipatienter. Derfor har Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia indgået et samarbejde om at udvikle og afprøve en model for opsporing og henvisning til tværsektoriel funktionsevnevurdering og rehabilitering for børn, unge og voksne med epilepsi. I et projekt under Sundhedsministeriets pulje til epilepsiplanen fra 2019 vil Region Sjælland og Epilepsihospitalet

Read more

Filadelfia skruer op for specialiseringen i de sociale botilbud

brommeparken

Tankegangen er især kendt fra hospitalerne, hvor pakkeforløb og specialeplanlægning er blevet en del af hverdagen. Nu er den form for styring på vej til det sociale område, skubbet i gang af social- og indenrigsminister Astrid Krags (S) ambitioner om at indføre en mere tværfaglig tilgang. Det er også filosofien bag Filadelfias nye tilbud for sine bosteder. ”Vores nye specialiserede

Read more

Enkle løsninger skal løfte viden om epilepsi i kommunerne

kl-huset-3

Opgaven med at skabe et flow af opdateret viden om epilepsi til kommunale medarbejdere er kompliceret, men løsningerne skal være enkle, siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, som er tovholder for arbejdsgruppen og til daglig administrerende direktør for Epilepsihospitalet Filadelfia. En af de udfordringer, der stod klart efter Sundhedsstyrelsens evaluering af epilepsi-indsatsen, var, at mange af de fagpersoner, som epilepsipatienter kommer i

Read more

Sundhedsstyrelsen vurderer ansøgninger til puljen for tværfaglig funktionsnedsættelse

Sundhedsstyrelsen behandler lige nu ansøgningerne til styrelsens pulje på 10 mio. kr. til projekter, der skal styrke tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringstilbud til mennesker med epilepsi. Hvem og hvor mange, der har søgt puljen, ønsker Sundhedsstyrelsen ikke at oplyse, før behandlingen er overstået, men inden for de kommende måneder må projekterne forventes at blive meldt ud.  Puljen til tværfaglige funktionsevnevurdering og

Read more

Transitionsudvalg forventer model kan afprøves i starten af 2021

Hvis corona situationen tillader det, vil alle regioner og Epilepsihospitalet Filadelfia skulle prøve den nye model for overgangen fra børneafdeling til neurologisk voksenafdeling i starten af 2021. Det er udgangspunktet for det transitionsudvalg, som i øjeblikket arbejder på at udvikle en model, der kan give børn med epilepsi en tryggere overgang til voksenverdenen. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen står i spidsen for

Read more

Million-pulje fra Epilepsiplanen åbner efter stor forsinkelse

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge.

Sundhedsstyrelsen tager nu imod ansøgninger om midler til projekter, der skal styrke tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringstilbud til mennesker med epilepsi. I marts 2019 satte den forrige regering i alt 32 mio. kr. af til et løft af epilepsiindsatsen, og 10 mio. kr. blev øremærket til tværfaglige funktionsevnevurdering og specialiseret rehabilitering for mennesker med epilepsi. Puljen skulle have været udmøntet allerede

Read more
1 2 3 8