Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Satspuljepartierne bevilger servicetjek: Nu skal epilepsi-indsatsen undersøges til bunds

Blixt_igen

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg siger på forhånd, at hun vil arbejde for at implementere de forslag, der kommer. Partierne bag dette års satspuljeaftale har afsat 500.000 kroner til et eftersyn af indsatsen mod epilepsi. Pengene skal finansiere, at der udarbejdes en statusrapport med fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med udredning, behandling og rehabilitering på epilepsiområdet. Rapporten skal ligge

Read more

Epilepsien rykker ind på Christiansborg

Folketinget.210311_4776 .Fotograf_Anders Hviid

Mandag 4. december er der høring på Christiansborg om epilepsi-satsning. Høringen, der har deltagelse af politikere, patienter, fagfolk, og alle ledende aktører indenfor epilepsi, har overskriften, ”Et bedre liv for mennesker med epilepsi”, og foregår i Pro D-salen i Proviantgården. Der er indlæg fra Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen, som taler om Livet med epilepsi, og fra makkerparret studierne

Read more

”Epilepsifagkundskaben har taget sig selv i ed”

Fagfolk fra alle områder af epilepsibehandlingen og repræsentanter for patienterne har i fællesskab formuleret en række forslag til politisk handling, der kan forbedre behandlingen af epilepsipatienter i Danmark – og en række initiativer, som fagfolkene kan sætte i værk med det samme. ”Alle er enige om, at vi skal gøre noget nu,” siger formand for Dansk Epilepsi Selskab Helle Hjalgrim.

Read more

Input til planen: MR-scanning og EEG inden for en måned

SISCOM-OG-TW-01

En standardiseret model, der sikrer samarbejdet mellem skadestuen, epilepsiklinikken og de diagnostiske afdelinger, skal sætte fart på udredningen, foreslår epilepsieksperter og patientforening. Etableringen af et standardiseret program for udredning af epilepsi, vil være et vigtigt skridt i retning mod en bedre indsats for epilepsipatienter i Danmark. Det mener næstformand i Dansk Epilepsi Selskab, Noémi B. Andersen, som 26. oktober deltog

Read more

Mentorordning skal løfte patienter med skjulte bivirkninger

Et af de vigtigste forslag til forbedring af epilepsiindsatsen er oprettelsen af en mentorordning, der skal sikre støtte til de patienter, hvor sygdommens usynlige konsekvenser slår livet ud af kurs, mener overlæge Jakob Christensen, som 26. oktober repræsenterede Dansk Neurologisk Selskab ved en workshop om ’360 graders styrkelse’ af den danske epilepsiindsats. En ganske stor gruppe epilepsipatienter hænger i bremsen.

Read more

Efter 169 epilepsioperationer: Danmark bør fordoble indsatsen

epilepsysurgery

I Danmark opereres flere epilepsipatienter pr. indbygger end i Norge, Sverige og USA, og ni ud af ti patienter får det bedre af operationen, viser en gennemgang af fem års operationer. Men hvis indsatsen virkelig skal batte, skal patienterne henvises langt før, end det sker i dag, siger leder af det danske epilepsiprogram overlæge Lars Pinborg, Rigshospitalet. Det danske epilepsikirurgiprogram

Read more

Overlæge fra Odense: ”Husk forskningen”

research3

Christoph Beier, overlæge i epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital, havde gerne set en national forskningsstrategi blandt forslagene til forbedring af epilepsiindsatsen, men det styrkede faglige fællesskab og den politiske interesse for epilepsien er positivt, mener han. Christoph Beier er godt tilfreds, efter at landets vigtigste aktører på epilepsiområdet sidst i oktober mødtes og blev enige om en række konkrete forslag til

Read more

Kæmpe studie placerer dansk epilepsikirurgi i verdensklasse

F4.large

Mere oplysning til patienterne, større fokus fra klinikere rundt om i landet og adgang til nye og bedre udrednings- og behandlingsformer er tre ting, der i fremtiden kan betyde, at de omkring 18.000 danske epilepsipatienter, som ikke bliver anfaldsfri af antiepileptiske medicin, kan få fuldt udbytte af det danske epilepsikirurgiprogram. Et program hvis resultater tåler sammenligning med de bedste i

Read more

Ekspertmøde skal bane vejen for epilepsihøring på Christiansborg

Helle Hjalgrim, formand for dansk Epilepsi Selskab

Epilepsieksperter fra hele landet mødes i slutningen af oktober for at pege på, hvor der først skal tages fat, hvis Folketingets politikere og andre beslutningstagere vil bakke op om formanden for folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixts klare melding i foråret om behovet for en plan for en styrkelse af indsatsen og vilkårene for epilepsipatienter i Danmark. Efter mødet er planen, at

Read more

Politisk høring om epilepsi på Christiansborg 4. december

Folketinget_eksteriør.100411_528.Fotograf_Anders Hviid

4. december afholdes der politisk høring på Christiansborg om en styrket indsats inden for epilepsi. Høringen foregår i Pro D salen, og formanden for folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt, er vært. På mødet skal fagfolk inden for epilepsien drøfte muligheder for en styrket indsats med politikerne. Mødedeltagerne inviteres særskilt. Programmet offentliggøres senere.

Read more
1 2 3 4 5 12