Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Emil ventede otte år på diagnosen: Nemmere adgang til specialister havde forkortet pinen

Emil Rønnebech2

Lang udredningstid belaster patienter med epilepsi, fortæller den 31-årige jurist Emil Rønnebech, der havde epilepsi i otte år, før han fik sin endelige diagnose. Et par tiltrængte samtaler med en neuropsykolog kom også meget sent i forløbet, og problemet er, at der mangler specialister på området, mener han. Emil Rønnebech fik sit første epileptiske anfald, da han gik i gymnasiet.

Read more

Nu bliver det alvor – epilepsiindsatsen skal løftes

Sundhedsstyrelsen og Epilepsihospitalet Filadelfia som tovholder tager fat på virkeliggørelsen af fem indsatsområder i en landsdækkende plan 2019-2022 Den afgående regering offentliggjorde 4. april i år en plan for et løft i den danske epilepsiindsats. Baggrunden var Sundhedsstyrelsens rapport ” Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi”, oktober 2018, som pegede på 13 anbefalinger. Rapporten understreger et behov for en

Read more

Arbejdet for bedre overgang fra barn til voksen starter efter sommerferien

Epilepsihospitalet Filadelfia har søgt Sundheds- og Ældreministeriet om at få frigjort finanslovsmidlerne til udviklingsprojektet i regeringens plan for et løft af epilepsiområdet. Et fire-års udviklingsarbejde som Epilepsihospitalet skal være ansvarlig for med inddragelse af regionerne. Den nu afgående regering og Dansk Folkeparti afsatte i april i år godt 32 mio. kr. til fem indsatser, der skal løfte epilepsiindsatsen. Epilepsihospitalet Filadelfia

Read more

Arbejdet for at styrke den faglige viden om epilepsi i gang til efteråret

Epilepsihospitalet Filadelfia har taget kontakt til Kommunernes Landsforening (KL) om de kommende fire års arbejde for at sikre den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig for professionelle, som har med mennesker med epilepsi at gøre i kommunerne. Den nu afgående regering og Dansk Folkeparti afsatte i april 32 mio. kr. til fem indsatser, der skal løfte epilepsiindsatsen, og heraf er 5

Read more

Børnelæger: CBD har effekt hos hvert andet svært behandlelige barn

cbd-olie-smaak

Omkring 50 procent af de børn med svært behandlelig epilepsi, som Børneafdelingen ved Epilepsihospitalet Filadelfia siden december 2016 har haft i behandling med CBD, oplever stadig en positiv virkning af behandlingen efter et år. Det fortæller afdelingslæge Monica Zilmer, som netop er ved at opgøre resultaterne af Børneafdelingens foreløbige erfaringer med CBD-behandlingen. Undersøgelsen skal forhåbentlig publiceres i et videnskabeligt tidsskrift,

Read more

Der afsættes i alt 32,3 mio. kr. til følgende initiativer:

  Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.) Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk Neurologisk Selskab kan udarbejde kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau samt kriterier for henvisning til epilepsikirurgi. Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.) Der tildeles Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr. i

Read more

Jesper Skibby fik epilepsi – ”en grim oplevelse for de pårørende”

Sundhedsvæsenet skulle gøre mere, for dem, der er rundt om den, der har epilepsi, mener den tidligere cykelstjerne Jesper Skibby. Epilepsi rammer i mange tilfælde de pårørende næsten lige så hårdt, som det rammer den, der får sygdommen. Det mener den tidligere cykelrytter Jesper Skibby, som fik epilepsi efter, at at have slået hovedet i asfalten under et cykelstyrt i

Read more
1 2 3 4 5 22