Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Danske Regioner godkender model til at forbedre overgang fra barn til voksen

Jens-Otto S. Jeppesen 2021

Omkring 15 børne- og voksenneurologiske afdelinger skal i det kommende år afprøve en landsdækkende generel model, som skal hjælpe børn med epilepsi til en bedre overgang til ung og voksen i hospitalsvæsnet. Danske Regioners fem sundhedsdirektører har sagt god for den generelle model, som det landsdækkende udvalg for Transition er nået frem til for børns overgang fra landets børneafdelinger til

Read more

Model på vej til at vurdere funktionsevne for epilepsi

Danske hospitaler har ofte svært ved at vurdere af funktionsevne for epilepsipatienter. Derfor har Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia indgået et samarbejde om at udvikle og afprøve en model for opsporing og henvisning til tværsektoriel funktionsevnevurdering og rehabilitering for børn, unge og voksne med epilepsi. I et projekt under Sundhedsministeriets pulje til epilepsiplanen fra 2019 vil Region Sjælland og Epilepsihospitalet

Read more

Kommuner skal selv hjælpe med at sikre viden om epilepsi – i kommunerne

KL-960x540

”Kommunale myndighedspersoner og faglige medarbejdere synes ikke at modtage megen sundhedsfaglig viden om epilepsi, og når de har brug for viden, tyder meget på at medarbejderne selv skal være initiativtager og opsøgende”. Det er i korte træk resultatet af seks fokusgruppeinterview med 19 kommunale medarbejdere med forskellige faglige baggrunde foretaget af udvalget for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i

Read more

Gentagne hovedskader øger risiko for epilepsi

Epilepsy-Center2

Hovedskader med hjernerystelse eller anden skade på hjernen øger risikoen for at udvikle epilepsi, og risikoen stiger med antallet af skader, viser et omfattende studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus universitet. Kasper Lolk, ph.d.-studerende ved Neurologi på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Hjernerystelse har ofte en række kognitive symptomer men kan også føre til udvikling af

Read more

AAN: Fintepla har signifikant effekt hos børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom

Epilepsy brain concept seizure

Børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) behandlet med Fintepla (Fenfluramin) viser markant bedring i forhold til børn behandlet med placebo. Behandlingen har især effekt på kognitive funktioner men også på adfærd og følelser. Det viser et studie præsenteret ved dette års virtuelle kongres for American Academy of Neurology (AAN), som blev afholdt 17. – 22. april. LGS er en

Read more

Gravide kvinder behøver ikke frygte epilepsimedicin

gravid2

3-årige børn født af kvinder, der var i epilepsibehandling med lamotrigin eller levetiracetam under graviditeten, viser ingen kognitive udviklingsforstyrrelser sammenlignet med børn af raske kvinder uden epilepsi, viser en ny undersøgelse. Et fint og vigtigt studie for kvinder med epilepsi, siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Kvinder med epilepsi kan komme i et dilemma, når de bliver gravide, eftersom nogle typer

Read more

Epilepsilæge bliver professor i Pædiatri

Professor Christina IHøj-Hansen februar 2021 4

Overlæge og forsker ved Rigshospitalets BørneUngeAfdeling Christina Høi-Hansen udgør den lægelige halvdel af et nyudnævnt tværfagligt professorteam inden for pædiatrien. Sammen med fysioterapeut og forsker ved Københavns Universitet Jakob Lorentzen har hun fået til opgave at styrke indsatsen for børn med cerebral parese (CP). Arbejdet er forankret i en ny CP-klinik i BørneRiget, som er under etablering, og begge professorer

Read more

Filadelfia skruer op for specialiseringen i de sociale botilbud

brommeparken

Tankegangen er især kendt fra hospitalerne, hvor pakkeforløb og specialeplanlægning er blevet en del af hverdagen. Nu er den form for styring på vej til det sociale område, skubbet i gang af social- og indenrigsminister Astrid Krags (S) ambitioner om at indføre en mere tværfaglig tilgang. Det er også filosofien bag Filadelfias nye tilbud for sine bosteder. ”Vores nye specialiserede

Read more

Epilepsilægerne er begejstrede for ny epilepsidatabase

”Beslutningen kommer til at forbedre epilepsibehandlingen,” siger Jacob Christensen Epilepsien får sin egen kvalitetsdatabase, som kan understøtte systematisk udredning, behandling og forskning på området. Et efterspurgt løft, som kommer efter, at regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, har besluttet at prioritere at etablere en epilepsidatabase med implementering i løbet af 2022-2023. Dansk Epilepsi Selskab lagde stor vægt på værdien af en kvalitetsdatabase

Read more

Enkle løsninger skal løfte viden om epilepsi i kommunerne

kl-huset-3

Opgaven med at skabe et flow af opdateret viden om epilepsi til kommunale medarbejdere er kompliceret, men løsningerne skal være enkle, siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, som er tovholder for arbejdsgruppen og til daglig administrerende direktør for Epilepsihospitalet Filadelfia. En af de udfordringer, der stod klart efter Sundhedsstyrelsens evaluering af epilepsi-indsatsen, var, at mange af de fagpersoner, som epilepsipatienter kommer i

Read more
1 2 3 4 5 27