Author Archives: Epilepsi Nyhedsbrevet

Systemet svigter epilepsi-familierne

family-therapy-2340286_1280

Pårørende til mennesker med epilepsi kæmper med udbrændthed og oplever en høj grad af utryghed og mistrivsel på grund af sygdommen i deres familie. De efterlyser bedre sammenhæng i indsatsen, mere opmærksomhed og forståelse og bedre adgang til at tale med sundhedsprofessionelle og kommunale rådgivere om deres situation. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epilepsiforeningen har foretaget blandt 892 pårørende til

Read more

Epilepsiforeningen: “Epilepsien skal ikke på Nærhospital”

Per Olesen

Epilepsien hører ikke hjemme på de nærhospitaler, regeringen har foreslået, mener direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen. Regeringen lancerede i oktober som opfølgning på forårets udspil om det nære sundhedsvæsen, sin plan om at etablere såkaldte nærhospitaler, hvor blandt andet borgere med kronisk sygdom kan få foretaget undersøgelser eller kontrolbesøg. De to udspil er modsvar til de seneste mange års centralisering

Read more

Epilepsihospitalet hjælper Region Sjælland med covid-patienter

Siden 6. december har Epilepsihospitalet, Filadelfia stillet sengepladser til rådighed for patienter fra de covid-pressede sygehuse i Region Sjælland. Sclerosehospitalet i Haslev bakker også op ved at udlåne plejemedarbejdere til opgaven på Filadelfia. Lige nu er 10 patienter fra Slagelse Sygehus indlagt på Filadelfia. De har enestuer med eget bad og toilet. Det er fortrinsvis ældre medicinske patienter – men

Read more

Kompleks epilepsi kræver en kvalificeret familieindsats

Anne Vagner

Familier med børn med svært behandlelig epilepsi oplever betydelig belastning, som potentielt forværrer aspekter af barnets sygdom. Men der er mulighed for forebyggelse, vurderer psykolog og forsker Anne Vagner Jakobsen. Problemerne i familier med børn med kompleks epilepsi er massive. Der er stort behov for at udvikle effektive interventioner på området. Det er en af konklusionerne i en ny ph.d.

Read more

Nyheder fra den internationale epilepsikongres: Gammelkendt medicin kan med fordel bruges på nye måder

IEC

Eksisterende lægemidler kan med fordel anvendes på nye måder – for at forbedre behandlingen af epilepsi. Det er blandt de vigtigste nyheder fra den internationale epilepsikongres IEC, mener overlæge Jakob Christensen, AUH Omkring en tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke opnå anfaldsfrihed ved behandling med antiepileptisk medicin, og derfor er der behov for at udvikle ny medicin til epilepsi, men

Read more

Forskere leder efter markører for risiko for epilepsi efter stroke

fncel-13-00397-g001

Epilepsi er en risiko i flere år efter stroke eller traumatisk hjerneskade, men nu prøver forskere at identificere markører, der kan udpege særligt udsatte patienter, og at udvikle medicin, der kan forebygge den udbredte senfølge. Et af de store emner på årets virtuelle 34th International Epilepsy Congress (IEC 2021) var risikoen for at udvikle epilepsi som en senfølge efter stroke

Read more

Nye metoder til anfaldsdetektion skræddersyr signaler til hjernen

maxresdefault

Der er en rivende udvikling i små, bærbare apparater, der kan detektere og forudsige epileptiske anfald. Samtidigt åbner maskinlæring og ny teknologi op for nye muligheder for at stimulere hjernen, så anfald kan forebygges. Teknologiske landvindinger har gennem de seneste år ført til udvikling af elektroniske apparater, der kan behandle epileptiske anfald ved hjælp af neurostimulation, eller opdage tidlige tegn

Read more

Ny formand for Epilepsihospitalet Filadelfia: Leif Vestergaard Pedersen overtager efter Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, træder tilbage som formand for epilepsihospitalet Filadelfias bestyrelse. Leif Vestergaard Pedersen overtager posten. Leif Vestergaard Pedersen (øverst) bliver ved udgangen af oktober formand for Filadelfias bestyrelse. Han har været medlem af bestyrelsen siden april 2020 og er tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse i perioden fra 2010-2018. Han er også nuværende medlem af Medicinrådet og

Read more

Psykiske problemer er udbredte selv ved mild epilepsi

hjerne_blaa_neuroner_644

Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier Selv anfaldsfrie patienter med ungdoms-epilepsi oplever ifølge en ny undersøgelse øget forekomst af psykiske problemer, og epilepsiklinikken ved OUH vil nu forsøge at screene patienterne. De ‘godartede’ ungdoms-epilepsier, såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), er forbundet med en forhøjet tendens til impulsivitet, depression og personlighedsforstyrrelse, uanset om sygdommen er under kontrol,

Read more

Omfattende behandlingsvejledning for epilepsien godt på vej

Sabers_541-768x526

Første udkast af en ny vejledning for behandling og visitation inden for epilepsiområdet ligger klar til redigering og forventes klar til brug inden årets udgang. Det fortæller Anne Sabers (foto øverst), overlæge ved Epilepsiklinikken Rigshospitalet, som sammen med projektleder Emilie Fabricius står i spidsen for arbejdet. I 19 grundige kapitler vil børne- og voksenneurologer, hospitalssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker i hjemmeplejen

Read more
1 2 3 4 27