Category Archives: Forskning

Unge læger på ”cool” international sommerskole i epilepsi

summerschool

Epilepsieksperter og unge neurologer fra hele verden samles til sommerskole med stærk faglig profil på Epilepsihospitalet Filadelfia. Neurologer ved Epilepsihospitalets Filadelfia har succes med en international sommerskole for unge epilepsilæger. Lægerne undervises af danske og udenlandske kapaciteter inden for epilepsi og neurologi. I år var temaet for det intensive ottedags-kursus ‘EEG og epilepsi’, og her deltog i alt 27 studerende

Read more

Kæmpestudie afslører nye risici ved status epilepticus

frontpage status epilepticus

Sygdomstilstanden status epilepticus (SE) er dybt alvorlig og potentielt livstruende, og især det første tilfælde, som patienterne oplever, er forbundet med risiko. Det viser en ny undersøgelse, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Neurology. Koreanske forskere har i et nyt studie analyseret data fra mere end 33.000 patienter, umiddelbart efter, at de har haft deres første tilfælde af status

Read more

DICE: Stort potentiale i at finde genetiske epilepsier blandt voksne patienter

Både nye og for længst diagnosticerede patienter med genetisk betinget epilepsi vil have gavn af at få beskrevet forekomsten af genetiske epilepsier blandt voksne, fortæller professor i genetik ved SDU og Epilepsihospitalet Filadelfia, Rikke Steensbjerre Møller. “Man vil ikke kunne opnå samme behandlingseffekt, som hvis personen havde fået targeteret behandling fra sygdomsdebut, men personen vil kunne få bedre livskvalitet og

Read more

Nyt fund kan optimere behandling med Deep Brain Stimulation

Deep-Brain-Stimulation3

Australske forskere har muligvis lokaliseret det mest optimale sted at behandle med Deep Brain Stimulation hos patienter med Lennox-Gastaut syndrom. Hos 20 patienter med strukturelle forandringer i hjernen og som tidligere har været gennem neurokirurgi, har forskerne undersøgt effekten af DBS-behandling. Patienterne har selv ført dagbog over deres anfaldsaktivitet efter behandlingen, og derudover er effekten blevet målt ved EEG og

Read more

Dansk forskningsprojekt kan føre til paradigmeskifte i epilepsibehandlingen

???????????????

Epilepsiklinikken ved Rigshospitalet har taget hul på rekrutteringen af patienter til et prospektivt klinisk studie, hvor forskerne leder efter markører, der kan forudsige patientens prognose tidligt i et epilepsiforløb. Studiet er led i et ambitiøst forskningsprojekt, der potentielt kan vende op og ned på synet på epilepsi og måden, sygdommen udredes og behandles på. Epilepsipatienter kategoriseres og behandles i dag

Read more

Mors epilepsi øger ikke børns dødelighed

new-born-baby-in-white-j7xruql48n1oha5x

Børn født af mødre med epilepsi har ikke højere dødelighed end andre børn. Det viser et omfattende registerstudie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, hvor forskere har analyseret data fra mere end 1,8 mio. børn født i årene 1981 til 2016. Jakob Christensen Tidligere studier har vist, at børn af mødre med epilepsi klarer sig dårligere end andre børn lige

Read more

Nyheder fra den internationale epilepsikongres: Gammelkendt medicin kan med fordel bruges på nye måder

IEC

Eksisterende lægemidler kan med fordel anvendes på nye måder – for at forbedre behandlingen af epilepsi. Det er blandt de vigtigste nyheder fra den internationale epilepsikongres IEC, mener overlæge Jakob Christensen, AUH Omkring en tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke opnå anfaldsfrihed ved behandling med antiepileptisk medicin, og derfor er der behov for at udvikle ny medicin til epilepsi, men

Read more

Forskere leder efter markører for risiko for epilepsi efter stroke

fncel-13-00397-g001

Epilepsi er en risiko i flere år efter stroke eller traumatisk hjerneskade, men nu prøver forskere at identificere markører, der kan udpege særligt udsatte patienter, og at udvikle medicin, der kan forebygge den udbredte senfølge. Et af de store emner på årets virtuelle 34th International Epilepsy Congress (IEC 2021) var risikoen for at udvikle epilepsi som en senfølge efter stroke

Read more
1 2 3 10