Category Archives: Forskning

Dansk forskningsprojekt kan føre til paradigmeskifte i epilepsibehandlingen

???????????????

Epilepsiklinikken ved Rigshospitalet har taget hul på rekrutteringen af patienter til et prospektivt klinisk studie, hvor forskerne leder efter markører, der kan forudsige patientens prognose tidligt i et epilepsiforløb. Studiet er led i et ambitiøst forskningsprojekt, der potentielt kan vende op og ned på synet på epilepsi og måden, sygdommen udredes og behandles på. Epilepsipatienter kategoriseres og behandles i dag

Read more

Mors epilepsi øger ikke børns dødelighed

new-born-baby-in-white-j7xruql48n1oha5x

Børn født af mødre med epilepsi har ikke højere dødelighed end andre børn. Det viser et omfattende registerstudie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, hvor forskere har analyseret data fra mere end 1,8 mio. børn født i årene 1981 til 2016. Jakob Christensen Tidligere studier har vist, at børn af mødre med epilepsi klarer sig dårligere end andre børn lige

Read more

Nyheder fra den internationale epilepsikongres: Gammelkendt medicin kan med fordel bruges på nye måder

IEC

Eksisterende lægemidler kan med fordel anvendes på nye måder – for at forbedre behandlingen af epilepsi. Det er blandt de vigtigste nyheder fra den internationale epilepsikongres IEC, mener overlæge Jakob Christensen, AUH Omkring en tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke opnå anfaldsfrihed ved behandling med antiepileptisk medicin, og derfor er der behov for at udvikle ny medicin til epilepsi, men

Read more

Forskere leder efter markører for risiko for epilepsi efter stroke

fncel-13-00397-g001

Epilepsi er en risiko i flere år efter stroke eller traumatisk hjerneskade, men nu prøver forskere at identificere markører, der kan udpege særligt udsatte patienter, og at udvikle medicin, der kan forebygge den udbredte senfølge. Et af de store emner på årets virtuelle 34th International Epilepsy Congress (IEC 2021) var risikoen for at udvikle epilepsi som en senfølge efter stroke

Read more

Nye metoder til anfaldsdetektion skræddersyr signaler til hjernen

maxresdefault

Der er en rivende udvikling i små, bærbare apparater, der kan detektere og forudsige epileptiske anfald. Samtidigt åbner maskinlæring og ny teknologi op for nye muligheder for at stimulere hjernen, så anfald kan forebygges. Teknologiske landvindinger har gennem de seneste år ført til udvikling af elektroniske apparater, der kan behandle epileptiske anfald ved hjælp af neurostimulation, eller opdage tidlige tegn

Read more

Psykiske problemer er udbredte selv ved mild epilepsi

hjerne_blaa_neuroner_644

Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier Selv anfaldsfrie patienter med ungdoms-epilepsi oplever ifølge en ny undersøgelse øget forekomst af psykiske problemer, og epilepsiklinikken ved OUH vil nu forsøge at screene patienterne. De ‘godartede’ ungdoms-epilepsier, såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), er forbundet med en forhøjet tendens til impulsivitet, depression og personlighedsforstyrrelse, uanset om sygdommen er under kontrol,

Read more

Gentagne hovedskader øger risiko for epilepsi

Epilepsy-Center2

Hovedskader med hjernerystelse eller anden skade på hjernen øger risikoen for at udvikle epilepsi, og risikoen stiger med antallet af skader, viser et omfattende studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus universitet. Kasper Lolk, ph.d.-studerende ved Neurologi på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Hjernerystelse har ofte en række kognitive symptomer men kan også føre til udvikling af

Read more

AAN: Fintepla har signifikant effekt hos børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom

Epilepsy brain concept seizure

Børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) behandlet med Fintepla (Fenfluramin) viser markant bedring i forhold til børn behandlet med placebo. Behandlingen har især effekt på kognitive funktioner men også på adfærd og følelser. Det viser et studie præsenteret ved dette års virtuelle kongres for American Academy of Neurology (AAN), som blev afholdt 17. – 22. april. LGS er en

Read more

Gravide kvinder behøver ikke frygte epilepsimedicin

gravid2

3-årige børn født af kvinder, der var i epilepsibehandling med lamotrigin eller levetiracetam under graviditeten, viser ingen kognitive udviklingsforstyrrelser sammenlignet med børn af raske kvinder uden epilepsi, viser en ny undersøgelse. Et fint og vigtigt studie for kvinder med epilepsi, siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Kvinder med epilepsi kan komme i et dilemma, når de bliver gravide, eftersom nogle typer

Read more

Epilepsilægerne er begejstrede for ny epilepsidatabase

”Beslutningen kommer til at forbedre epilepsibehandlingen,” siger Jacob Christensen Epilepsien får sin egen kvalitetsdatabase, som kan understøtte systematisk udredning, behandling og forskning på området. Et efterspurgt løft, som kommer efter, at regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, har besluttet at prioritere at etablere en epilepsidatabase med implementering i løbet af 2022-2023. Dansk Epilepsi Selskab lagde stor vægt på værdien af en kvalitetsdatabase

Read more
1 2 3 10