Filadelfia får ny ledende overlæge

steffen Birk 2

Steffen Birk tiltræder som ny ledende overlæge på Neurologisk afdeling på Epilepsihospitalet Filadelfia efter Guido Rubboli, som blev professor i eftersommeren 2014. Steffen Birk, der tiltræder 1. august, udgør sammen med ledende sygeplejerske Signe Madsen afdelingsledelsen. Steffen Birk kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk Neurofysiologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor han har været tilknyttet siden 2008. Han er speciallæge

Read more

Ny medicin virksom mod livstruende epilepsi

Allopregnanolon Et nyt lægemiddel mod den såkaldte super­refractory status epilepticus (SRSE) har vist meget positive resultater. Patienter med status epilepticus oplever vedvarende eller gentagne epileptiske anfald, som varer over 30 minutter. Denne form for epilepsi kan være livstruende. Lægemidlet, der er en opløsning af allopregnanolon, SAGE547, anvendes intravenøst. Det har i et tidligt studie, som blev præsenteret på American Academy

Read more

Ekspert om kliniske retningslinjer: Nytter det overhovedet

Per Sidenius er ledende overlæge på den neurologiske klinik på Aarhus Universitetshospital. Vil den kliniske retningslinje overhovedet få effekt. Den bekymring har ledende overlæge på den neurologiske klinik på Aarhus Universitetshospital, Per Sidenius, som selv har bidraget til andre projekter, som skulle give evidensbaserede anbefalinger til behandlingen af epileptiske patienter. ”Helt overordnet er det en god øvelse at undersøge, hvad

Read more

WHO-forslag Epilepsi indsatsen skal styrkes

world-health-organization-logo

Når verdenssundhedsorganisationen WHO’s generalforsamling samles til maj, så skal medlemmerne drøfte et resolutionsforslag om at styrke indsatsen for epilepsi. WHO’s magtfulde Executive Board har netop vedtaget forslaget, der opfordrer de 193 medlemslande, altså også Danmark, til at prioritere indsatsen på epilepsiområdet. WHO’s Executive Board består af 34 sundhedseksperter, som er udpeget af medlemslandene, og det har stor betydning for WHO’s

Read more

Cannabis som mulig behandling af epileptiske anfald

Cannabis2

Der afsøges vedvarende nye muligheder for at behandle epilepsi. Cannabis, eller rettere en eller flere bestanddele af cannabis (cannabinoiderne) kan være en mulighed, og over hele verden igangsættes mere eller mindre kontrollerede behandlingsforsøg. Det er nødvendigt at kende det præcise indhold af cannabinoiderne for at kunne vurdere, om cannabis kan være en behandlingsmulighed, og derfor er det altafgørende, at det

Read more

Ny specialeplan undervejs: Hvem må hvad, og hvorfor inden for epilepsi

Human-Brain

Som en del af specialevejledningen for hele det neurologiske område har Sundhedsstyrelsen også spillet ud med sine overvejelser vedrørende de højtspecialiserede funktioner samt regionsfunktioner inden for epilepsi. Specialevejledningerne er dog stadig under revision, og den proces forventes at vare til 1. juni 2015. Derefter skal regioner og sygehusene ansøge om varetagelsen af specialfunktioner. I den foreløbige plan er tre områder

Read more

Udvalg udskyder beslutning om retningslinjer for voksenepilepsi

Spike-waves (2)

Det nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer har sat arbejdet med at udarbejde retningslinjer for epilepsi for voksne på pause. Dansk Epilepsiforening har ellers ansøgt om at få arbejdet sat i gang. Men udvalget har valgt at se tiden an. ”Der er allerede en NKR for udredning og behandling af børn og unge med epilepsi under udarbejdelse. NKR sekretariatet vil

Read more

Epilepsi kan få del i pulje på 20 mio. kr.

Regeringen har afsat 20 mio. kr. til en pulje, som blandt andet skal anvendes til tidlig opsporing af sygdom hos personer med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser. ”Indsatsen skal gennemføres som et samarbejde mellem almen praksis og kommunale sociale/psykosociale botilbud, eftersom målgruppen ofte vil have behov for støtte til at tage imod tilbuddet, og til at forberede sig på mødet

Read more

Dansk gennembrud: Nu kan vi skelne mellem epileptiske og ikke epileptiske krampeanfald

En gruppe forskere fra Epilepsihospitalet Filadelfia, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med den medicotekniske virksomhed IctalCare A/S løst en af de store udfordringer ved diagnosticering af epilepsi. Forskerteamet har udviklet en metode med høj grad af sikkerhed til at skelne mellem epileptiske og psykogene ikke-epileptiske krampeanfald (såkaldte PNES). Studiet bag metoden er for nyligt publiceret i det

Read more

Forskere opdager forklaringer på gåden om svær børne-epilepsi

En international forskergruppe har identificeret gener, herunder dynamin 1, som centrale aktører i udviklingen af svære børne-epilepsier. Fundet anses af førende forskere som en ”revolution”, og det forventes at bane vejen for nye behandlinger. I det største multicenterstudie nogensinde, har et internationalt team af forskere opdaget hidtil ukendte årsager til svære børne-epilepsier. Forskerne har analyseret forandringer i arvemassen hos 356

Read more
1 18 19 20 21