Everolimus virker uanset tidligere behandling

Patienter, der kun har været behandlet med få antiepileptiske præparater, har bedst effekt af everolimus, men behandlingen dæmper anfaldsfrekvensen og øger responsraten over tid hos alle TBC-patienter uanset behandlingshistorikken, konkluderer forskere, der har analyseret data fra EXIST-3.

Everolimus virker bedst på patienter med tuberøs sclerosekompleks (TBC), hvis de kun har prøvet få andre antiepileptiske behandlinger, men behandlingen dæmper anfaldsfrekvensen og øger responsraten over tid, uanset hvilke og hvor mange andre antiepileptiske præparater, patienterne har fået sideløbende. Det viser en subanalyse af EXIST-3, som er publiceret i Neurology.Everolimusny

Analysen, som er støttet af Novartis, omfatter patienter med TBC og behandlingsrefraktære anfald i stabil behandling med et til tre forskellige antiepileptika.
I en hovedfase på 18 uger og en forlængelsesfase på et år fik patienterne udover deres øvrige antiepileptiske behandling også everolimus (3-15 ng/mL). Effektmålene var anfaldsreduktion fra baseline og responsrate (RR;≥50 procent reduktion), og tillægsbehandlingen viste effekt i alle subgrupper.
Hos patienter, der samtidig fik ét andet antiepileptisk præparat blev anfaldsfrekvensen reduceret med 44 procent efter 18 uger og 49,7 procent efter et år, og medianresponsraten var 42 procent efter 18 uger og 50 procent efter et år.
Patienter, der fik to samtidige antiepileptiske præparater, reducerede anfaldsfrekvensen med henholdsvis 34,7 og 53,7 procent, og responsraten var 30,9/52,3 procent.
Hos patienter i tre antiepileptiske behandlinger udover everolimus blev anfaldsfrekvensen reduceret med 27,7 og 40,3 procent, og responsraten var 29,8/42,4 procent.

Blandt patienter, der uden succes tidligere har været i behandling med 0-4, 5-7 og mere end syv antiepileptiske lægemidler var den procentvise reduktion i anfaldsfrekvens henholdsvis 40, 35,7 og 16 procent efter 18 uger, og 51,5, 54,1 og 34 procent efter et år.
Responsraten var henholdsvis 38,3/51,9, 35,1/54,4 og 17,5/34,1 procent i de tre grupper.

Forskerne konkluderer, at everolimus reducerer anfald hos patienter med TBC uanset tidligere og samtidig behandling, men effekten er bedst hos patienter, der kun har været i få forskellige antiepileptiske behandlinger.

Skrevet af Nina Bro