Nyt forskningsdesign skåner PGTC-patienter i kliniske forsøg

sir001_fig_13-02e

’Tid til næste anfald’ kan blive en brugbart effektmål, særligt inden for forskning i generaliserede tonisk-kloniske anfald (PGTC), mener forskere, der har fundet signifikant forskel i tid til næste anfald mellem patienter i behandling med parempanel og placebo.

Epilepsipatienter, der deltager i kliniske forsøg modtager ofte enten eksperimentel behandling eller placebo, og det kan medføre en risiko for patienter med de belastende generaliserede tonisk-kloniske anfald. Derfor har forskere fra et internationalt forskerhold med forskere fra USA, England og Tyskland afprøvet et nyt studiedesign, der er bygget op om effektmålet ’tid til næste anfald’. Designet giver epilepsipatienter mulighed for at forlade forsøget, hvis de ikke har gavn af den eksperimentelle behandling, hvad enten de får placebo eller et aktivt lægemiddel.

I forsøget deltog 162 patienter med en gennemsnitsalder på 28,4 år, som blev randomiseret til enten placebo eller perampanel (≤ 8mg/dag) i en 17 ugers dobbeltblindet periode.
Det primære effektmål var median-procent ændring i PGTC-anfaldsfrekvens/28 dage, og tid fra første dosis perampanel til det første PGTC-anfald (n+1 = prærandomisering baseline anfaldsfrekvens/28 dage+1) var eksplorativt effektmål.

Forskerne udførte Kaplan-Meier analyse med log rank-test for at finde median-tid til nth+1 PGTC anfald.

Sammenlignet med placebo gav perampanel en signifikant højere medianreduktion i anfaldfrekvens per 28 dage (38,4 procent mod 76,5 procent, P<0.0001), og også tid til første anfald var længere ved perampanel i forhold til placebo (P<0.0001) Mediantid til første anfald var 43 dage med placebo og mere end 120 dage med perampanel.

Forskerne konkluderer, at studiets resultater tyder på, at ’tid til næste anfald’ vil være et brugbart effektmål i fremtidige PGTC-anfaldsstudier.

Skrevet af Nina Bro