Category Archives: Nyheder

Professorat skal bidrage til bedre behandling af sjældne typer epilepsi

Rikke Stensbjerre Møller

Cand.scient., ph.d. Rikke Steensbjerre Møller er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og Epilepsihospitalet, hvor hun skal fokusere på forskning i genetikkens betydning for epilepsi. Udnævnelsen er en anerkendelse af Rikke Steensbjerre Møller og kollegernes bidrag til en international forskning, som i disse år er med til at forbedre behandlingen af sjældne former for epilepsi, fortæller hun.

Read more

Genetisk testning løfter behandlingen af voksne med epilepsi

dna-3d-biology-genetic-research-biotechnology-gene-chemistry-medicine

Genetisk testning af voksne med epilepsi giver i visse tilfælde bedre mulighed for at vælge den rigtige behandling til den enkelte patient. Perspektivet er bedre anfaldskontrol og livskvalitet for mennesker med epilepsi, konkluderer forskere fra Epilepsihospitalet Filadelfia, Odense Universitet, Københavns Universitet og firmaet Amplexa Genetics i et studie, som er publiceret i tidsskriftet Epilepsia. I et forsøg, hvor 200 voksne

Read more

Fokus på bivirkninger skal give bedre epilepsibehandling

Epilepsy-Center2

Epilepsimedicin er for mange patienter forbundet med generende bivirkninger, og mere forskning i bivirkninger vil være med til at give bedre og mere personlig epilepsibehandling fremover, fortæller professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Filadelfia Guido Rubboli. De nye antiepileptiske lægemidler giver lige så mange uacceptable bivirkninger som den medicin, der blev udviklet for tredive år siden. Årtiers udvikling har

Read more

Ingen gevinst for dødelighed trods nye behandlinger

kirkegård

Forbedringer af den antiepileptiske behandling har ikke nedbragt dødeligheden blandt unge voksne med epilepsi. Risikoen for at dø som følge af epilepsi er fortsat seksdoblet hos patienter i alderen 16-24 år, viser et nyt skotsk-australsk studie, som for nylig blev præsenteret ved årets virtuelle version af den store europæiske neurologi-kongres EAN. Tre ud af fire dødsfald kunne imidlertid potentielt undgås,

Read more

Spyt kan måske erstatte blodprøver i monitorering af epilepsipatienter

Rufinamid.svg

Italienske og norske forskere har sammenlignet koncentrationen af stoffet rufinamid i henholdsvis blod og spyt hos 26 epilepsipatienter og fundet, at spytprøver for nogle patienter kan erstatte regelmæssige blodprøver som led i monitoreringen af deres behandling. Koncentrationen af rufinamid er en smule lavere i spyt, men studiet viser god sammenhæng mellem indholdet i de to kropsvæsker. Patienterne i studiet var

Read more

Videokonsultationer skaber nærhed mellem læge og patient

doctor-4068134_1280

Videokonsultationer inden for neurologien med op til en times varighed skaber nye muligheder for patienter med epilepsi. Forundersøgelser, indlæggelser og enkelte kontroller finder sted på Epilepsihospitalet i Dianalund. Men et nyt tilbud om videokonsultationer skaber nu mulighed for patienterne at få nogle af konsultationerne uden at bevæge sig væk fra hjemmet. 80 patienter har allerede været til videokonsultation. Selv om

Read more

Ny strategi på Epilepsihospitalet Filadelfia giver større værdi for patienterne

jens_otto_skovgaard_jeppesen (1) (1)

Med fjernambulatorium i Aalborg og videokonsultationer er Epilepsihospitalet nu kommet tættere på patienterne – også under Corona-epidemien. Epilepsihospitalet diagnosticerer og behandler patienter med svært behandlelig epilepsi på højt specialiseret niveau fra hele landet. Hidtil har alle patienter skullet til ambulant konsultation på Epilepsihospitalet i Dianalund. Ganske som regionshospitalerne har Epilepsihospitalet indført PRO for at skabe større værdi for patienterne. Så

Read more

Telefon og video hitter i epilepsi under coronakrisen

The Defense Department is making plans to combat the coronavirus, DOD leaders said today during a news conference. (Photo Credit: U.S. Army)

Coronakrisen har sat effektivt skub i brugen af telefon- og videokonsultationer i landets epilepsiklinikker. Ambulatorierne på flere hospitaler tager ikke længere fysiske møder med epilepsipatienter, men tilbyder i stedet samtaler pr. telefon eller videoforbindelse i det omfang, det lader sig gøre. Ifølge de neurologiske afdelinger har patienterne taget godt imod tiltaget, og i Epilepsiforeningen oplever man foreløbigt heller ingen utilfredshed

Read more

Sammenlægning af epilepsiklinikker fører til højere effektivitet

Epilepsi_eeg_forside_1530x380

Rigshospitalets epilepsiklinik vil få mere ud af personaleressourcerne, når klinikkens afdeling på Glostrup Hospital til sommer flytter sammen med klinikken på Blegdamsvej. Den fysiske sammenlægning vil give en mere effektiv brug af ressourcerne, som på sigt kan betyde kortere ventetid for patienterne, forventer klinikkens afsnitsleder overlæge Noémi Becser Andersen. Når vi kan udnytte ressourcerne bedre, vil vi også kunne reducere

Read more
1 2 3 4 5 6 20