Udgående hold indsættes for at udbrede sundhedsfaglig viden om epilepsi

En håndfuld nye initiativer iværksættes for at sikre, at de kommunale miljøer får opdateret sundhedsfaglig viden om epilepsi.

Et af de vigtige og svære projekter i den epilepsisatsning, som blev vedtaget af den forrige regering, er udbredelsen af sundhedsfaglig viden i kommunerne. Ifølge Epilepsiforeningen er det et tilbagevendende problem, at mennesker med epilepsi i kommunerne mødes af personale, der ikke har noget kendskab til deres sygdom. Men nu skal en række tiltag sikre, at de kommunale medarbejdere får den viden, der er behov for.

Udvalget til udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi har i september blandt andet vedtaget, at få udviklet undervisningsmateriale til plejehjemslæger og gennemføre en afprøvning af et undervisningsforløb for plejehjemslæger i tre kommuner.

“En del af problemet er jo, at i takt med, at befolkningen bliver ældre, er der relativt flere, der får epilepsi, og derfor er det vigtigt også at komme ud på plejehjem generelt og ikke kun på målrettede sociale botilbud,” siger administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen (foto øverst), der står i spidsen for udvalget.

Et andet tiltag, der nu sættes i gang er, at udvikle e-learning om epilepsi rettet mod personalet på udvalgte specialinstitutioner inden for socialområdet, hvor man har at gøre med mennesker med epilepsi.

“Der findes norske og engelske moduler, vi helt konkret vil afprøve for at se, om det kan fungere,” fortæller Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Endelig vil man udvikle og afprøve et projekt, der har fået navnet ‘Viden på hjul’. Princippet bygger på de erfaringer, man har med udgående funktion ved Epilepsihospitalet Filadelfias specialerådgivning. Tanken er at opbygge et hold, der kan tilkaldes af en kommune, når der opstår et konkret behov for at få viden om epilepsi på en skole, en institution eller forvaltning i en kommune.

Udover disse tiltag er udvalget også i dialog med de kommunale sundhedschefer for at få deres input til, hvordan man bedst kan hjælpe kommunale medarbejdere, der ikke til daglig beskæftiger sig med epilepsi men pludselig møder det i deres arbejde.

“Vi kan for eksempel rette vores skyts og information mod sundhedsplejersker, skoler, ældrechefer, hjerneskadekoordinatorer og så videre. Spørgsmålet er, om der i kommunerne skal være nogle bærere af information, og vi vil tale med sundhedscheferne om, hvordan man kan gøre, så det kan fungere i store, små og mellemstore kommuner, for vi kan lave alle de opgraderinger at informationen, vi vil, men hvis ikke, den er forankret hos en eller flere ansvarlige personer hos kommunerne, så kommer det ikke i anvendelse,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro