Category Archives: Nyheder

Julie Skovsby (S): Forældre skal have kompensation for at tage patientuddannelse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Socialdemokratiet er klar til at aflaste pressede børnefamilier, som er ramt af epilepsi og bakker op om et samlet løft af epilepsiområdet. Det var meldingen fra Julie Skovsby (S), næstformand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, da hun deltog i høringen ”Et bedre liv for mennesker med Epilepsi” på Christiansborg. ”Det er et område, vi rigtig gerne vil, og vi skal

Read more

Poul Erik Svendsen, Danske Regioner: ”Selvfølgelig skal der ikke være geografisk forskel på, hvor mange diagnoser, der stilles”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et af de mest markante resultater af de analyser, som professor ved Rigshospitalets Neurocenter Poul Jennum og professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, VIVE har foretaget over de seneste år, er et danmarkskort, der viser forskellene på, hvor mange epilepsipatienter, der bliver udredt i kommunerne i forhold til antallet af indbyggere. Kortet vækker opsigt, fordi, der er stor forskel, og i

Read more

Satspuljepartierne bevilger servicetjek: Nu skal epilepsi-indsatsen undersøges til bunds

Blixt_igen

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg siger på forhånd, at hun vil arbejde for at implementere de forslag, der kommer. Partierne bag dette års satspuljeaftale har afsat 500.000 kroner til et eftersyn af indsatsen mod epilepsi. Pengene skal finansiere, at der udarbejdes en statusrapport med fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med udredning, behandling og rehabilitering på epilepsiområdet. Rapporten skal ligge

Read more

Epilepsien rykker ind på Christiansborg

Folketinget.210311_4776 .Fotograf_Anders Hviid

Mandag 4. december er der høring på Christiansborg om epilepsi-satsning. Høringen, der har deltagelse af politikere, patienter, fagfolk, og alle ledende aktører indenfor epilepsi, har overskriften, ”Et bedre liv for mennesker med epilepsi”, og foregår i Pro D-salen i Proviantgården. Der er indlæg fra Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen, som taler om Livet med epilepsi, og fra makkerparret studierne

Read more

”Epilepsifagkundskaben har taget sig selv i ed”

Fagfolk fra alle områder af epilepsibehandlingen og repræsentanter for patienterne har i fællesskab formuleret en række forslag til politisk handling, der kan forbedre behandlingen af epilepsipatienter i Danmark – og en række initiativer, som fagfolkene kan sætte i værk med det samme. ”Alle er enige om, at vi skal gøre noget nu,” siger formand for Dansk Epilepsi Selskab Helle Hjalgrim.

Read more

Input til planen: MR-scanning og EEG inden for en måned

SISCOM-OG-TW-01

En standardiseret model, der sikrer samarbejdet mellem skadestuen, epilepsiklinikken og de diagnostiske afdelinger, skal sætte fart på udredningen, foreslår epilepsieksperter og patientforening. Etableringen af et standardiseret program for udredning af epilepsi, vil være et vigtigt skridt i retning mod en bedre indsats for epilepsipatienter i Danmark. Det mener næstformand i Dansk Epilepsi Selskab, Noémi B. Andersen, som 26. oktober deltog

Read more

Mentorordning skal løfte patienter med skjulte bivirkninger

Et af de vigtigste forslag til forbedring af epilepsiindsatsen er oprettelsen af en mentorordning, der skal sikre støtte til de patienter, hvor sygdommens usynlige konsekvenser slår livet ud af kurs, mener overlæge Jakob Christensen, som 26. oktober repræsenterede Dansk Neurologisk Selskab ved en workshop om ’360 graders styrkelse’ af den danske epilepsiindsats. En ganske stor gruppe epilepsipatienter hænger i bremsen.

Read more

Efter 169 epilepsioperationer: Danmark bør fordoble indsatsen

epilepsysurgery

I Danmark opereres flere epilepsipatienter pr. indbygger end i Norge, Sverige og USA, og ni ud af ti patienter får det bedre af operationen, viser en gennemgang af fem års operationer. Men hvis indsatsen virkelig skal batte, skal patienterne henvises langt før, end det sker i dag, siger leder af det danske epilepsiprogram overlæge Lars Pinborg, Rigshospitalet. Det danske epilepsikirurgiprogram

Read more

Overlæge fra Odense: ”Husk forskningen”

research3

Christoph Beier, overlæge i epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital, havde gerne set en national forskningsstrategi blandt forslagene til forbedring af epilepsiindsatsen, men det styrkede faglige fællesskab og den politiske interesse for epilepsien er positivt, mener han. Christoph Beier er godt tilfreds, efter at landets vigtigste aktører på epilepsiområdet sidst i oktober mødtes og blev enige om en række konkrete forslag til

Read more

Kæmpe studie placerer dansk epilepsikirurgi i verdensklasse

F4.large

Mere oplysning til patienterne, større fokus fra klinikere rundt om i landet og adgang til nye og bedre udrednings- og behandlingsformer er tre ting, der i fremtiden kan betyde, at de omkring 18.000 danske epilepsipatienter, som ikke bliver anfaldsfri af antiepileptiske medicin, kan få fuldt udbytte af det danske epilepsikirurgiprogram. Et program hvis resultater tåler sammenligning med de bedste i

Read more
1 3 4 5 6 7 12