Category Archives: Nyheder

Nyheder fra den internationale epilepsikongres: Gammelkendt medicin kan med fordel bruges på nye måder

IEC

Eksisterende lægemidler kan med fordel anvendes på nye måder – for at forbedre behandlingen af epilepsi. Det er blandt de vigtigste nyheder fra den internationale epilepsikongres IEC, mener overlæge Jakob Christensen, AUH Omkring en tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke opnå anfaldsfrihed ved behandling med antiepileptisk medicin, og derfor er der behov for at udvikle ny medicin til epilepsi, men

Read more

Forskere leder efter markører for risiko for epilepsi efter stroke

fncel-13-00397-g001

Epilepsi er en risiko i flere år efter stroke eller traumatisk hjerneskade, men nu prøver forskere at identificere markører, der kan udpege særligt udsatte patienter, og at udvikle medicin, der kan forebygge den udbredte senfølge. Et af de store emner på årets virtuelle 34th International Epilepsy Congress (IEC 2021) var risikoen for at udvikle epilepsi som en senfølge efter stroke

Read more

Psykiske problemer er udbredte selv ved mild epilepsi

hjerne_blaa_neuroner_644

Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier Selv anfaldsfrie patienter med ungdoms-epilepsi oplever ifølge en ny undersøgelse øget forekomst af psykiske problemer, og epilepsiklinikken ved OUH vil nu forsøge at screene patienterne. De ‘godartede’ ungdoms-epilepsier, såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), er forbundet med en forhøjet tendens til impulsivitet, depression og personlighedsforstyrrelse, uanset om sygdommen er under kontrol,

Read more

Omfattende behandlingsvejledning for epilepsien godt på vej

Sabers_541-768x526

Første udkast af en ny vejledning for behandling og visitation inden for epilepsiområdet ligger klar til redigering og forventes klar til brug inden årets udgang. Det fortæller Anne Sabers (foto øverst), overlæge ved Epilepsiklinikken Rigshospitalet, som sammen med projektleder Emilie Fabricius står i spidsen for arbejdet. I 19 grundige kapitler vil børne- og voksenneurologer, hospitalssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker i hjemmeplejen

Read more

Danske Regioner godkender model til at forbedre overgang fra barn til voksen

Jens-Otto S. Jeppesen 2021

Omkring 15 børne- og voksenneurologiske afdelinger skal i det kommende år afprøve en landsdækkende generel model, som skal hjælpe børn med epilepsi til en bedre overgang til ung og voksen i hospitalsvæsnet. Danske Regioners fem sundhedsdirektører har sagt god for den generelle model, som det landsdækkende udvalg for Transition er nået frem til for børns overgang fra landets børneafdelinger til

Read more

Model på vej til at vurdere funktionsevne for epilepsi

Danske hospitaler har ofte svært ved at vurdere af funktionsevne for epilepsipatienter. Derfor har Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia indgået et samarbejde om at udvikle og afprøve en model for opsporing og henvisning til tværsektoriel funktionsevnevurdering og rehabilitering for børn, unge og voksne med epilepsi. I et projekt under Sundhedsministeriets pulje til epilepsiplanen fra 2019 vil Region Sjælland og Epilepsihospitalet

Read more

Kommuner skal selv hjælpe med at sikre viden om epilepsi – i kommunerne

KL-960x540

”Kommunale myndighedspersoner og faglige medarbejdere synes ikke at modtage megen sundhedsfaglig viden om epilepsi, og når de har brug for viden, tyder meget på at medarbejderne selv skal være initiativtager og opsøgende”. Det er i korte træk resultatet af seks fokusgruppeinterview med 19 kommunale medarbejdere med forskellige faglige baggrunde foretaget af udvalget for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i

Read more

Gentagne hovedskader øger risiko for epilepsi

Epilepsy-Center2

Hovedskader med hjernerystelse eller anden skade på hjernen øger risikoen for at udvikle epilepsi, og risikoen stiger med antallet af skader, viser et omfattende studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus universitet. Kasper Lolk, ph.d.-studerende ved Neurologi på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Hjernerystelse har ofte en række kognitive symptomer men kan også føre til udvikling af

Read more

AAN: Fintepla har signifikant effekt hos børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom

Epilepsy brain concept seizure

Børn og unge med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) behandlet med Fintepla (Fenfluramin) viser markant bedring i forhold til børn behandlet med placebo. Behandlingen har især effekt på kognitive funktioner men også på adfærd og følelser. Det viser et studie præsenteret ved dette års virtuelle kongres for American Academy of Neurology (AAN), som blev afholdt 17. – 22. april. LGS er en

Read more

Gravide kvinder behøver ikke frygte epilepsimedicin

gravid2

3-årige børn født af kvinder, der var i epilepsibehandling med lamotrigin eller levetiracetam under graviditeten, viser ingen kognitive udviklingsforstyrrelser sammenlignet med børn af raske kvinder uden epilepsi, viser en ny undersøgelse. Et fint og vigtigt studie for kvinder med epilepsi, siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Kvinder med epilepsi kan komme i et dilemma, når de bliver gravide, eftersom nogle typer

Read more
1 2 3 4 20