Category Archives: Nyheder

De fem første input fra epilepsiens aktører til Liselott Blixts epilepsiplan

  En styrket indsats for epilepsiområdet i 2017-2020 i sundhedsområdet – som konkret skal kunne aflæses for mennesker og familier med epilepsi under ét og for kommunerne indenfor sundheds-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.   Der skal fremlægge en plan for epilepsi-indsatsen 2017-2020, så: udredningsretten overholdes – gennem konkret opfølgning for alle sygehuse udredning finder sted ud fra den nyeste kliniske

Read more

Aarhus og Aalborg: ”Vær konkret om, hvor skoen trykker”

Der er i høj grad brug for en plan for epilepsiområdet, men kom med konkrete forslag, og drop udredningsgarantien, så længe der mangler epilepsilæger. Det mener epilepsilæger i Vestdanmark. Ja, der er behov for at styrke epilepsiområdet, og en plan for indsatsen er en rigtig god idé, men ønsker om flere penge og bedre behandling skal konkretiseres væsentligt, før de

Read more

Styrelse stopper behandling af akutte epilepsipatienter på Slagelse Sygehus

Akutsygehus2013_2

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke længere tillid til, at Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse samt det neurologiske afsnit på Medicinsk Afdeling 3 kan varetage særligt sårbare neurologiske patienters sikkerhed, fortæller dr.dk. Derfor får afdelingen et påbud, der fuldstændigt forbyder afdelingen at modtage og behandle blandt andet epilepsipatienter samt patienter med hjernehindeblødning eller slagtilfælde. Som følge af påbuddet skal neurologiske patienter fra sygehusets

Read more

Per Sidenius efterlader vakuum i epilepsiambulatorium

AArhus

Epilepsiambulatoriet på Aarhus Universitetshospital må trække på uddannelseslæger til udredning for at følge med, efter at ledende overlæge Per Sidenius er gået bort. Det bliver svært at erstatte en kapacitet som ham, siger konstitueret ledende overlæge Trine Tandrup. Personalet i epilepsiambulatoriet ved Aarhus Universitetshospital er kommet under midlertidigt pres efter, at Neurologisk Afdeling F har mistet sin ledende overlæge, Per

Read more

Tyve patienter har fået tilskud til CBD

Cannabidiol

Epilepsiklinikker landet over søger og får tilskud til behandling med Cannabidiol (CBD). I alt tyve danske epilepsipatienter med svær behandlingsrefraktær epilepsi har fået enkelt tilskud til behandling med Cannabidiol (CBD). Lægemiddelstyrelsen bevilger i første omgang tilskud til tre måneders afprøvning af effekten, og herefter kan lægen med en grundig beskrivelse af effekten hos den enkelte patient genansøge og få enkelt

Read more

København udreder langt flere epilepsipatienter end Jylland

Danmarkskort

Store geografiske forskelle på udredningen af epilepsi vækker undren blandt epilepsilæger   Mennesker med epilepsi har langt større chance for at blive udredt og få en diagnose, hvis de bor i Københavnsområdet, end hvis de bor i Jylland. Det er en af de mulige konklusioner på et Danmarkskort produceret for Epilepsiforeningen af professor Poul Jennum, Københavns Universitet, og professor og

Read more

Værsgo – de fem første input fra epilepsiens aktører til Liselott Blixts epilepsiplan

Blixt8

Manglende landsækkende kvalitetsdata, monitorering, opdatering af behandlingsvejledninger samt for få ensartede patientforløbsprogrammer er svagheder i dansk epilepsiindsats. Forbedret og mere ensartet udredning, behandling og rehabilitering er nogle af vejene til lavere dødelighed, højere livskvalitet og færre sociale følgevirkninger af hjernesygdommen – lyder det fra de faglige eksperter. Det skal kunne måles og følges, om epilepsiudredningen sker til tiden og efter

Read more

Forsker: Danmark underpræsterer på epilepsiområdet

epilepsi_hjerne_neuroner_blaa_541

Danmark er dårlig til at udnytte sit potentiale for behandling af epilepsi. Der dør for mange, og dødeligheden er tilsyneladende stigende, fortæller forsker. Kim Moesgaard Iburg er lektor ved Institut for Folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet. Dødeligheden ved epilepsi i Danmark kunne reduceres markant, hvis indsatsen for opsporing, udredning og behandling af sygdommen blev prioriteret

Read more

Epilepsipatienter har markant øget risiko for sygdom og død

Epilepsy and Behavior logo-OG-TW card

Epilepsi er forbundet med en stærkt forhøjet risiko, ikke blot for andre neurologiske lidelser, men for alle former for sygdom, viser ny undersøgelse. Patienter, som er debuteret tidligt med epilepsi, rammes i langt højere grad end baggrundsbefolkningen af alle former for sygdom. Risikoen for visse sygdomme er mangedoblet og dødeligheden inden for de første 30 år efter diagnosen er op

Read more
1 2 3 4 5 8