’Overgangssygeplejersker’ skal lette overgang fra barn til voksen

ungdomspjece_2018_541

Epilepsisatsningen skal lette overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling for mennesker med epilepsi. Netop i den fase kan meget gå galt for de unge.

Transitionsudvalget, der står bag det konkrete arbejde med at udvikle og afprøve nye metoder, planlægger et seminar for de sygeplejersker, der har deltaget i projektet. Seminaret vil finde sted i januar og her vil sygepljerskerne få mulighed for at udveksle erfaringer, og forhåbningen er, at det kan blive starten på et forum for sygeplejersker, der har fokus på overgangen, fortæller Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

“Sygeplejerskerne har en vigtig opgave med at være gennemgående personer i patientens forløb og sørge for at kommunikationen mellem partner sker, som det skal. Håbet er, at der kan opstå et fagligt forum for sygeplejersker, der arbejder med epilepsi rundt om i landets hospitalsafdelinger,“ siger han

Epillepsihospitalet Filadelfia i Dianalund

"Håbet er, at vi efter en evaluering vil stå der, hvor vi stort set er klar til at implementere metoden i hele landet,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

I alt 24 pædiatriske og neurologiske afdelinger landet over har enten afsluttet eller afprøver lige nu den nye metode til overlevering af unge patienter med epilepsi fra børne- til voksenneurologiske afdelinger.

“Vi har afdelinger i forskellige størrelser og specialiseringsgrad involveret, så afprøvningen er grundlæggende landsdækkende, og det var også det, vi ønskede,” fortæller administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Den nye transitionsmetode indebærer, at læger og sygeplejersker fra børne- og voksenafdelingen skal mødes og kommunikere omkring overgangen i månederne op til og efter, den sker, og det vil sige, at hvert enkelt forløb tager mere end et halvt år at afprøve.

Oprindeligt var planen, at alle forløb i afprøvningen skulle sættes i gang samtidig, men dels har Corona epidemien skabt udfordringer, og dels omfatter afprøvningen også mindre afdelinger, hvor der er længere mellem patienterne og dermed også overleveringerne. Derfor er forløbene blevet forskudt, og projektet forventes først afsluttet i løbet af 2023.

Når afprøvningen er afsluttet i hele landet, vil udvalget bag projektet fortage en opfølgning, hvor erfaringerne fra patienter og personale bliver indsamlet og evalueret.

“Vi er meget spændte på at se, hvad der kommer ud af forsøget, og vi har stadig store forventninger til det. Håbet er, at vi efter en evaluering vil stå der, hvor vi stort set er klar til at implementere metoden i hele landet,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro