Category Archives: Nyheder

København udreder langt flere epilepsipatienter end Jylland

Danmarkskort

Store geografiske forskelle på udredningen af epilepsi vækker undren blandt epilepsilæger   Mennesker med epilepsi har langt større chance for at blive udredt og få en diagnose, hvis de bor i Københavnsområdet, end hvis de bor i Jylland. Det er en af de mulige konklusioner på et Danmarkskort produceret for Epilepsiforeningen af professor Poul Jennum, Københavns Universitet, og professor og

Read more

Værsgo – de fem første input fra epilepsiens aktører til Liselott Blixts epilepsiplan

Blixt8

Manglende landsækkende kvalitetsdata, monitorering, opdatering af behandlingsvejledninger samt for få ensartede patientforløbsprogrammer er svagheder i dansk epilepsiindsats. Forbedret og mere ensartet udredning, behandling og rehabilitering er nogle af vejene til lavere dødelighed, højere livskvalitet og færre sociale følgevirkninger af hjernesygdommen – lyder det fra de faglige eksperter. Det skal kunne måles og følges, om epilepsiudredningen sker til tiden og efter

Read more

Forsker: Danmark underpræsterer på epilepsiområdet

epilepsi_hjerne_neuroner_blaa_541

Danmark er dårlig til at udnytte sit potentiale for behandling af epilepsi. Der dør for mange, og dødeligheden er tilsyneladende stigende, fortæller forsker. Kim Moesgaard Iburg er lektor ved Institut for Folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet. Dødeligheden ved epilepsi i Danmark kunne reduceres markant, hvis indsatsen for opsporing, udredning og behandling af sygdommen blev prioriteret

Read more

Epilepsipatienter har markant øget risiko for sygdom og død

Epilepsy and Behavior logo-OG-TW card

Epilepsi er forbundet med en stærkt forhøjet risiko, ikke blot for andre neurologiske lidelser, men for alle former for sygdom, viser ny undersøgelse. Patienter, som er debuteret tidligt med epilepsi, rammes i langt højere grad end baggrundsbefolkningen af alle former for sygdom. Risikoen for visse sygdomme er mangedoblet og dødeligheden inden for de første 30 år efter diagnosen er op

Read more

Fem epilepsibørn i bedring på grund af cannabis-olie

cbdproductsoiltincture_1280px_aa9cf3f1dfe1419195ea708ba7c4e586

Færre anfald og bedre velbefindende. De første danske erfaringer med CBD-olie til epilepsipatienter er gode. Èt svært plaget barn har fået reduceret sine epilepsianfald betydeligt, mens fire andre har oplevet, at deres anfald er blevet kortere og mindre voldsomme. Epilepsihospitalet, Filadelfia har høstet de første spæde erfaringer med cannabisolie til børn med epilepsi, og foreløbig er erfaringerne gode. Fem børn

Read more

Vel har vi brug for en epilepsiplan!

blixtbesoeg_1 beskaaret

Epilepsipatienter venter på både udredning og behandling, og Sundhedsstyrelsen ved ikke, hvad der foregår på området, mener formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF). Epilepsiområdet skal gås efter i sømmene, og så skal der lægges en plan for, hvordan udredning, behandling og rehabilitering skal forløbe. Sådan konkluderer formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt, efter at have tilbragt en solbeskinnet forårseftermiddag

Read more

Epilepsiforeningen: Endelig sker der noget!

Blixt_20170315_21ny

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) har vakt oprigtige forhåbninger i Epilepsiforeningen med sine udmeldinger om, at hun vil have en epilepsiplan. Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen og direktør Per Olesen er klar til at trække i arbejdstøjet, efter at formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt for anden gang inden for få måneder har tilkendegivet, at hun ønsker, at

Read more

Epilepsiselskab vil have tidligere udredning til kirurgi

Blixt_20170315_14-1600pxhjalgrim

Langt flere epilepsipatienter kunne opereres, og det kunne formentlig ske langt tidligere end i dag, hvis de neurologiske afdelinger fulgte de internationale anbefalinger for udredning, mener formand for epilepsilægerne Helle Hjalgrim. De neurologiske afdelinger skal være langt hurtigere til at vurdere, om epilepsipatienter, som ikke bliver fri for anfald ved hjælp af medicinsk behandling, skal have tilbud om at blive

Read more

Ny epilepsiprofessor: ”Om ti år er patienterne langt mere proaktivt involveret i deres diagnostik”

2017 er kun tre måneder gammel, men for nyslåede professor Sándor Beniczky har det allerede nået at været et rigtigt godt år for. Først blev han professor i neurofysiologi ved Aarhus Universitetshospital, og her omkring en måned efter har han og kollegerne netop, efter flere udsættelser, endelig afsluttet et studie, hvor de har testet et mobilt apparat, som kan alarmere,

Read more
1 11 12 13 14 15 18