Overlæge: Visse epilepsipatienter kunne godt behandles i almen praksis

nbg_1-2

Regeringen vil med sin sundhedsreform flytte opgaver fra hospitalerne til det nære sundhedsvæsen hos kommunerne og de praktiserende læger, og spørger man overlæge ved epilepsiklinikken på Aarhus Universitetshospital Jakob Christensen, kunne sådan en omfordeling af opgaver - under de rette omstændigheder - godt omfatte behandlingen af nogle af de mindre komplicerede tilfælde af epilepsi.

Jakob_Christensen

”Hvis vi skal have det til at køre, skal kommunikationen mellem almen praksis og sygehusene være noget bedre, end den er i dag" siger Jakob Christensen.

”For nogle år siden foretog vi en undersøgelse, der viste, at de praktiserende læger helt klart mener, at behandlingen af epilepsipatienter hører hjemme på hospitalerne, men jeg ikke sikker på, at det er den helt rigtige organisering. Mange patienter kunne godt ses hos egen læge, hvis lægen havde bedre mulighed for kontakt til epilepsilægerne på sygehuset,” siger Jakob Christensen.

Epilepsiklinikkerne er som mange andre specialer plaget af mangel på speciallæger og ressourcer i det hele taget, og hvis man følger regeringens plan og får etableret et velfungerende samarbejde mellem hospitalsklinikkerne og almen praksis, kunne det afhjælpe nogle af ressourceproblemerne, mener han. Ifølge regeringens udspil til en sundhedsreform skal blandt andet videokonferencer, telemedicinske løsninger, kompetenceudvikling og udgående sygehusfunktioner være med til at bygge bro mellem de kommunale funktioner og det, der sker på hospitalerne, og den slags vil der blive brug for, hvis almen praksis skal kunne varetage dele af epilepsibehandlingen, siger Jakob Christensen.

”Hvis vi skal have det til at køre, skal kommunikationen mellem almen praksis og sygehusene være noget bedre, end den er i dag. De praktiserende læger skal have mulighed for at få råd hos os, og vi skal have mulighed for at bede de praktiserende læger, om at sende deres epilepsipatienter til os, hvis der for eksempel kommer en ny behandling eller opstår problemer med en kendt behandling,” siger han.

Udover, at det vil kræve, at de praktiserende læger får kendskab til antiepileptisk behandling, vil det også være nødvendigt at få etableret et it-system, hvor de praktiserende læger hurtigt kan få et overblik over alle deres patienter med epilepsi.

”De praktiserende læger skal kunne finde deres epilepsipatienter, og sende dem ind til os, hvis der for eksempel kommer et nyt behandlingstilbud. Der skal laves i det hele taget laves aftaler om, hvornår den praktiserende skal sende epilepsipatienterne til os,” siger Jakob Christensen.

En sådan aftale skal sikre, at patienter ikke går i mange år uden at få revurderet deres behandling, og at patienter, der ikke bliver fri for anfald bliver sendt til specialiseret udredning og behandling. Foreløbig er det dog en rent hypotetisk tanke, da regeringens udspil ikke specifikt melder noget om, hvorvidt epilepsien vil blive berørt, hvis der skal flyttes opgaver fra regionalt til kommunalt niveau.

”Det er svært at vide, hvad det bliver til, men hvis man forestiller sig, at de praktiserende læger skal til at behandle epilepsipatienter, så får vi da en opgave med at tale med dem om, hvordan det skal foregå,” siger Jakob Christensen.

Skrevet af Nina Bro