Epilepsihospitalet hjælper Region Sjælland med covid-patienter

Siden 6. december har Epilepsihospitalet, Filadelfia stillet sengepladser til rådighed for patienter fra de covid-pressede sygehuse i Region Sjælland. Sclerosehospitalet i Haslev bakker også op ved at udlåne plejemedarbejdere til opgaven på Filadelfia. Lige nu er 10 patienter fra Slagelse Sygehus indlagt på Filadelfia. De har enestuer med eget bad og toilet. Det er fortrinsvis ældre medicinske patienter – men

Read more

Kompleks epilepsi kræver en kvalificeret familieindsats

Anne Vagner

Familier med børn med svært behandlelig epilepsi oplever betydelig belastning, som potentielt forværrer aspekter af barnets sygdom. Men der er mulighed for forebyggelse, vurderer psykolog og forsker Anne Vagner Jakobsen. Problemerne i familier med børn med kompleks epilepsi er massive. Der er stort behov for at udvikle effektive interventioner på området. Det er en af konklusionerne i en ny ph.d.

Read more

Nyheder fra den internationale epilepsikongres: Gammelkendt medicin kan med fordel bruges på nye måder

IEC

Eksisterende lægemidler kan med fordel anvendes på nye måder – for at forbedre behandlingen af epilepsi. Det er blandt de vigtigste nyheder fra den internationale epilepsikongres IEC, mener overlæge Jakob Christensen, AUH Omkring en tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke opnå anfaldsfrihed ved behandling med antiepileptisk medicin, og derfor er der behov for at udvikle ny medicin til epilepsi, men

Read more

Forskere leder efter markører for risiko for epilepsi efter stroke

fncel-13-00397-g001

Epilepsi er en risiko i flere år efter stroke eller traumatisk hjerneskade, men nu prøver forskere at identificere markører, der kan udpege særligt udsatte patienter, og at udvikle medicin, der kan forebygge den udbredte senfølge. Et af de store emner på årets virtuelle 34th International Epilepsy Congress (IEC 2021) var risikoen for at udvikle epilepsi som en senfølge efter stroke

Read more

Nye metoder til anfaldsdetektion skræddersyr signaler til hjernen

maxresdefault

Der er en rivende udvikling i små, bærbare apparater, der kan detektere og forudsige epileptiske anfald. Samtidigt åbner maskinlæring og ny teknologi op for nye muligheder for at stimulere hjernen, så anfald kan forebygges. Teknologiske landvindinger har gennem de seneste år ført til udvikling af elektroniske apparater, der kan behandle epileptiske anfald ved hjælp af neurostimulation, eller opdage tidlige tegn

Read more

Ny formand for Epilepsihospitalet Filadelfia: Leif Vestergaard Pedersen overtager efter Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, træder tilbage som formand for epilepsihospitalet Filadelfias bestyrelse. Leif Vestergaard Pedersen overtager posten. Leif Vestergaard Pedersen (øverst) bliver ved udgangen af oktober formand for Filadelfias bestyrelse. Han har været medlem af bestyrelsen siden april 2020 og er tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse i perioden fra 2010-2018. Han er også nuværende medlem af Medicinrådet og

Read more

Psykiske problemer er udbredte selv ved mild epilepsi

hjerne_blaa_neuroner_644

Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier Selv anfaldsfrie patienter med ungdoms-epilepsi oplever ifølge en ny undersøgelse øget forekomst af psykiske problemer, og epilepsiklinikken ved OUH vil nu forsøge at screene patienterne. De ‘godartede’ ungdoms-epilepsier, såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), er forbundet med en forhøjet tendens til impulsivitet, depression og personlighedsforstyrrelse, uanset om sygdommen er under kontrol,

Read more

Omfattende behandlingsvejledning for epilepsien godt på vej

Sabers_541-768x526

Første udkast af en ny vejledning for behandling og visitation inden for epilepsiområdet ligger klar til redigering og forventes klar til brug inden årets udgang. Det fortæller Anne Sabers (foto øverst), overlæge ved Epilepsiklinikken Rigshospitalet, som sammen med projektleder Emilie Fabricius står i spidsen for arbejdet. I 19 grundige kapitler vil børne- og voksenneurologer, hospitalssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker i hjemmeplejen

Read more

Danske Regioner godkender model til at forbedre overgang fra barn til voksen

Jens-Otto S. Jeppesen 2021

Omkring 15 børne- og voksenneurologiske afdelinger skal i det kommende år afprøve en landsdækkende generel model, som skal hjælpe børn med epilepsi til en bedre overgang til ung og voksen i hospitalsvæsnet. Danske Regioners fem sundhedsdirektører har sagt god for den generelle model, som det landsdækkende udvalg for Transition er nået frem til for børns overgang fra landets børneafdelinger til

Read more

Model på vej til at vurdere funktionsevne for epilepsi

Danske hospitaler har ofte svært ved at vurdere af funktionsevne for epilepsipatienter. Derfor har Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia indgået et samarbejde om at udvikle og afprøve en model for opsporing og henvisning til tværsektoriel funktionsevnevurdering og rehabilitering for børn, unge og voksne med epilepsi. I et projekt under Sundhedsministeriets pulje til epilepsiplanen fra 2019 vil Region Sjælland og Epilepsihospitalet

Read more
1 2 3 4 5 27