Behandlingsvejledningen for epilepsien er klar til lancering

Sabers_541-768x526lysnet

En ny behandlingsvejledning for udredning, diagnostik og behandling af epilepsi er på trapperne, og dermed bliver der for første gang sat fælles nationale standarder for epilepsi-indsatsen. Vejledningen er et produkt af epilepsisatsningen, hvor den forrige borgerlige regering afsatte i alt 32 mio. kr. til at styrke indsatsen for mennesker med epilepsi, og heraf var 3 mio. kr. øremærket til udarbejdelsen

Read more

Dansk forskningsprojekt kan føre til paradigmeskifte i epilepsibehandlingen

???????????????

Epilepsiklinikken ved Rigshospitalet har taget hul på rekrutteringen af patienter til et prospektivt klinisk studie, hvor forskerne leder efter markører, der kan forudsige patientens prognose tidligt i et epilepsiforløb. Studiet er led i et ambitiøst forskningsprojekt, der potentielt kan vende op og ned på synet på epilepsi og måden, sygdommen udredes og behandles på. Epilepsipatienter kategoriseres og behandles i dag

Read more

Epilepsisatsningen: Alle regioner med i forsøg med bedre overgang fra barn til voksen

På trods af coronaforsinkelser er et af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen fra 2019, afprøvningen af en model for en bedre overgang fra børne- til voksenneurologien nu i gang i alle regioner, fortæller direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia. Børne- og voksenneurologiske afdelinger i hele landet er godt i gang med afprøvningen af ny transitionsmodel, der skal skabe en bedre overgang fra børneafdeling til

Read more

Filadelfia fylder 125 år og gør klar til næste strategi

kurhusude21926

I år fejres 125 års udvikling af epilepsiindsatsen i Danmark, og samtidig lægger Epilepsihospitalet Filadelfia an til at lægge strategien for næste udviklingstrin. I år er det 125 år siden, at mennesker med epilepsi første gang fik et sted at få behandling og pleje i Danmark. Epilepsihospitalet Filadelfia er i dag et højt specialiseret hospital, der arbejder tæt sammen med

Read more

H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Filadelfias fødelsdagsfejring

Prinsesse Marie besøg

Prinsesse Marie besøger Epilepsihospitalet Filadelfia mandag den 2. maj i forbindelse med hospitalets 125-års jubilæum. Prinsesse Marie er protektor for Epilepsiforeningen og har i den kapacitet besøgt Filadelfia flere gange, og mandag deltager hun igen i anledningen af, at hospitalet har eksisteret i 125 år. I alt 100 gæster vil ved fejringen blive budt velkommen af Filadelfias bestyrelsesformand, Leif Vestergaard

Read more

Velsmurt samarbejde med regionshospitalerne om coronaberedskab

800px-Sjælland_municipalities.svg2

Selv om Epilepsihospitalet Filadelfia har en mindre pukkel efter to års coronaepidemi, glæder administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen sig over et godt beredskabs-samarbejde med Region Sjællands sygehuse. Anden og tredje bølge af coronaepidemien har skabt en smule ventetid på Epilepsihospitalet Filadelfia. Dels har hospitalet som alle andre institutioner været berørt af nedlukningerne, og derudover har hospitalet bidraget til coronaberedskabet ved

Read more

Nyt team vil skabe synlig ledelse i Neurologien i Viborg

2021 © Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Konstitueret klinikchef ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade Elias Raja Zakharia og afdelingssygeplejerske Louise Lindemayer overtager 1. maj afdelingsledelsen i Neurologi på Regionshospitalet Viborg. Elias Raja Zakharia kommer fra en stilling som funktionsledende og uddannelsesansvarlig overlæge ved Neurologi i Viborg og desuden også som konstitueret klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Som ledende overlæge vil han have fokus på prioritering af

Read more

Mors epilepsi øger ikke børns dødelighed

new-born-baby-in-white-j7xruql48n1oha5x

Børn født af mødre med epilepsi har ikke højere dødelighed end andre børn. Det viser et omfattende registerstudie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, hvor forskere har analyseret data fra mere end 1,8 mio. børn født i årene 1981 til 2016. Jakob Christensen Tidligere studier har vist, at børn af mødre med epilepsi klarer sig dårligere end andre børn lige

Read more

Systemet svigter epilepsi-familierne

family-therapy-2340286_1280

Pårørende til mennesker med epilepsi kæmper med udbrændthed og oplever en høj grad af utryghed og mistrivsel på grund af sygdommen i deres familie. De efterlyser bedre sammenhæng i indsatsen, mere opmærksomhed og forståelse og bedre adgang til at tale med sundhedsprofessionelle og kommunale rådgivere om deres situation. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epilepsiforeningen har foretaget blandt 892 pårørende til

Read more

Epilepsiforeningen: “Epilepsien skal ikke på Nærhospital”

Per Olesen

Epilepsien hører ikke hjemme på de nærhospitaler, regeringen har foreslået, mener direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen. Regeringen lancerede i oktober som opfølgning på forårets udspil om det nære sundhedsvæsen, sin plan om at etablere såkaldte nærhospitaler, hvor blandt andet borgere med kronisk sygdom kan få foretaget undersøgelser eller kontrolbesøg. De to udspil er modsvar til de seneste mange års centralisering

Read more
1 2 3 4 27