WHO-resolution: Skoler skal undervise i epilepsi

Offentligheden skal vide mere om epilepsi, og det skal blandt andet ske ved at sikre, at folkeskolen underviser eleverne i, hvad epilepsi indebærer.

Det er et af mange indsatsområder, som WHO opfordrer sine medlemslande, herunder også Danmark, til at sætte ind på, i et resolutionsforslag, som skal til afstemning ved organisationens generalforsamling, det såkaldte World Health Assembly med start i dag, 18. maj, og som varer til tirsdag 26. maj i år

Forslaget om at opfordre til en oprustning af indsatsen på epilepsiområdet blev godkendt af WHO’s såkaldte Executive Board i januar i år, og det forventes at blive vedtaget med få og små ændringer.

I sin rapport om behovet for en overordnet indsats slår WHO fast, at ”over 50 millioner mennesker lider af epilepsi, mere end tre fjerdedele bor i lav- og mellemindkomst lande. Det estimeres, at der hvert år opstår 2,4 millioner nye tilfælde af epilepsi. Epilepsi står for 0,5 procent af den totale sygdomsbelastning i verden.”

”I de rige lande er risikoen for tidlig død 2-3 gange højere for mennesker med epilepsi end for baggrundsbefolkningen, i fattigere lande er risikoen seks gange højere. Mennesker med epilepsi lider ofte af flere andre sygdomme samtidig ,” skriver organisationen i sin rapport om epilepsiens udfordringer.

Samtidig beskrives det i rapporten, at mange mennesker med epilepsi har vanskeligt ved at få adgang til relevant behandling – og at mange vil kunne behandles effektivt, hvis der var adgang til sundhedsvæsen og medicin

Resolutionen indeholder en række forslag til indsatse, og langt de fleste retter sig mod forholdene i de fattige lande. Der er dog også opfordringer til rige lande som Danmark.

WHO opfordrer således medlemslandene til at gennemføre nationale handleplaner, som skal medvirke til at ”sikre et stærkt og velfungerende henvisningssystem” til det specialiserede sygehusvæsen. Og til at etablere ”overvågningssystemer, som kan indsamle, rapportere, analysere og vurdere udviklingen i epilepsibehandlingen samt at opprioritere mulighederne for forskning i epilepsi.”

WHO opfordrer desuden medlemslandene til ”at sikre, at offentligheden har kendskab til og undervises i epilepsi, især i folkeskoler og på ungdomsuddannelser, med henblik på at reducere misforståelser, stigmatisering og forskelsbehandling i forbindelse med personer med epilepsi og deres familier.”

Den danske sundhedsminister Nick Hækkerup deltager ikke i årets generalforsamling. I lighed med de seneste generalforsamlinger repræsenteres Danmark i stedet af embedsfolk fra Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Læs hele resolutionsforslaget her: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_R8-en.pdf

Rapporten fra WHO’s sekretariat kan læses her: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_12