Nu bliver det alvor – epilepsiindsatsen skal løftes

Sundhedsstyrelsen og Epilepsihospitalet Filadelfia som tovholder tager fat på virkeliggørelsen af fem indsatsområder i en landsdækkende plan 2019-2022

Den afgående regering offentliggjorde 4. april i år en plan for et løft i den danske epilepsiindsats. Baggrunden var Sundhedsstyrelsens rapport ” Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi”, oktober 2018, som pegede på 13 anbefalinger.

Rapporten understreger et behov for en styrket indsats og forslag indenfor:

Diagnostik og behandling
Rehabilitering
Sammenhæng
Viden, dokumentation og monitorering
Patientinddragelse, patientuddannelse og mestringsevne.

 

Det er 5 ud af de 13 anbefalinger, som skal virkeliggøres 2019-2022:

Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.)
Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.)
Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.)
Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (12 mio. kr.)
Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)

Sundhedsstyrelsen er tovholder på de første 3 opgaver og stiller sekretariat til rådighed for arbejdet. Arbejdet skal løses sammen med Dansk Neurologisk Selskab, regioner og kommuner.

Epilepsihospitalet Filadelfia er tovholder for de to sidste opgaver og stiller sekretariat til rådighed for arbejdet. Arbejdet skal løses i samarbejde med Danske Regioner og regionerne, Kommunernes Landsforening og kommunerne og Epilepsiforeningen.

Se artiklerne om Epilepsihospitalet Filadelfias to opgaver:

Arbejdet for bedre overgang fra barn til voksen starter efter sommerferien

Arbejdet for at styrke den faglige viden om epilepsi i gang til efteråret

 

Kort om baggrunden

Det var et fælles initiativ mellem Epilepsiforeningen, Epilepsiselskabet og Epilepsihospitalet Filadelfia for tre år siden, der banede vejen til det løft, som nu skal finde sted i form af de fem spændende og vigtige opgaver besluttet af den nu tidligere regering.

Det fælles initiativ resulterede i et fælles oplæg om den danske epilepsiindsats og dens mangler.

Efter en dialog med de faglige miljøer rundt om i landet med afsat i det fælles oplæg lykkedes det at få skabt fælles opbakning til en fælles Epilepsisatsning. Det resulterede i Høring på Christiansborg med deltagelse fra de faglige kredse og politikere fra regioner, kommuner og Folketinget.

Høringen afstedkom en landspolitisk vilje fra SATS-puljepartierne til en beslutning om en Sundhedsstyrelses arbejde med en eftervisning til mennesker med epilepsi af Sundhedsstyrelsen.

Vi starter lige efter sommerferien

Epilepsihospitalet Filadelfias administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen ser frem til at komme i gang med virkeliggørelsen af et løft af dansk epilepsiindsats:

”Vi glæder os til at komme i gang med opgaverne. Det har taget langt tid at nå dertil men det har været det værd. Regeringens bevilling til 5 af de 13 anbefalinger gør det muligt at tage fat på den første etape-plan for epilepsiområdet for 2019-2022. I år og næste år vil alle involverede i de fem opgaver naturligvis koncentrere kræfterne om at udvikle og afprøve løsninger, der kan føre til forbedringer i disse indsatser til gavn for patienter med epilepsi,” siger han

”Det er oplagt, at Epilepsi-foreningen, Epilepsiselskabet og Filadelfia ikke har glemt de øvrige syv anbefalinger i Sundhedsstyrelsens rapport. Det må der arbejdes for i en anden etape-plan for epilepsiområdet, et løft på epilepsiområdet kan ikke lykkes med en halv løsning. Men nu vil vi koncentrere kræfterne om at virkeliggøre de fem projekter og løbende følge udviklingen og mulighederne”, siger epilepsihospitalets direktør.