Arbejdet for at styrke den faglige viden om epilepsi i gang til efteråret

Epilepsihospitalet Filadelfia har taget kontakt til Kommunernes Landsforening (KL) om de kommende fire års arbejde for at sikre den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig for professionelle, som har med mennesker med epilepsi at gøre i kommunerne.

Den nu afgående regering og Dansk Folkeparti afsatte i april 32 mio. kr. til fem indsatser, der skal løfte epilepsiindsatsen, og heraf er 5 mio. kr. sat af til fra 2020 -2022 at sikre, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til blandt andet fag- og myndighedspersoner i kommunerne.

Epilepsihospitalet Filadelfia er tovholder, men projektet skal løses i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og de faglige miljøer. Filadelfia har gjort sig overvejelser om projektet og taget kontakt til KL for at få taget hul på opgaven.

Jens Otto 8

”Det er vigtigt at få udformet et fælles oplæg med parterne – og ikke mindst KL og kommunerne.

”Projektet har ikke samme hastværk som opgaven med at skabe bedre overgang fra barn til voksen, for det begynder først i 2020 og ansøgningen om at frigive finanslovsmidlerne skal først indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret. Senest på Folkemødet fik vi bekræftet, hvor vigtigt det er for patienter med epilepsi at få viden om deres sygdom og også de udfordringer de står overfor i deres dagligdag. At leve med sygdommen epilepsi giver udfordringer i skolen, under deres uddannelse, på arbejdsmarkedet, familielivet og de sociale relationer. Det er vigtigt at kunne bistå med den nødvendige og tilgængelige viden om sundhedsfaglig tilgængelig viden i kommunerne overfor patienter og borgere med epilepsi i hele landet. Det skal være målrettet og give værdi for mennesker med epilepsi. Vi ser frem til dette spændende udviklingsarbejde sammen med de øvrige samarbejdspartnere – og derved give et vigtigt bidrag til et løft på epilepsiområdet,” siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Der tilrettelægges en proces i fællesskab med KL, Danske Regioner og Epilepsiforeningen og relevante andre aktører lige efter sommerferien for at finde frem til et fælles oplæg med en tids- og aktivitetsplan for udviklingsopgaven.

”Det er vigtigt at få udformet et fælles oplæg med parterne – og ikke mindst KL og kommunerne. For som det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport, så er det væsentligt at få øget viden på epilepsiområdet netop i kommunerne. Men vi har naturligvis også taget kontakt til Danske Regioner og Epilepsiforeningen om den forestående proces”, slutter Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Om bevillingen:
Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)
Der prioriteres 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til, at Epilepsihospitalet i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder.

Skrevet af Nina Bro