Kommuner skal selv hjælpe med at sikre viden om epilepsi – i kommunerne

”Kommunale myndighedspersoner og faglige medarbejdere synes ikke at modtage megen sundhedsfaglig viden om epilepsi, og når de har brug for viden, tyder meget på at medarbejderne selv skal være initiativtager og opsøgende”. Det er i korte træk resultatet af seks fokusgruppeinterview med 19 kommunale medarbejdere med forskellige faglige baggrunde foretaget af udvalget for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne.

Projektet er en del af den epilepsiplan, der med 32 mio. kr. i halen blev vedtaget af regeringen i 2019, og det har blandt andet høj prioritet hos Epilepsiforeningen, hvis medlemmer oplever problemet med manglende viden, når de er i kontakt med det kommunale system.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen forventer  i løbet af 2.halvår at komme tæt på et udpluk af landets kommuner og få afdækket : Hvor meget sundhedsfaglig viden der i dag tilgår kommunerne, hvor det halter og hvilke medarbejdere der skal klædes bedre på for at kunne hjælpe og støtte borgerne  og deres pårørende om epilepsi.

Fra fokusgrupperne har udvalget også nogle forslag til løsninger, ligesom udvalget selv har gjort sig overvejelser om udvikling af digitale værktøjer, som for eksempel en app eller et e-kursus, men projektet er i stadig i så tidligt et stadie, at det for tidligt at slå sig fast på noget. Først er planen at engagere 10-15 kommuner, der skal hjælpe med at undersøge problemet, finde løsninger og prøve dem af, fortæller udvalgets formand og administrerende direktør ved Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

“Udfordringen er selvfølgelig, at det kommunale område spænder vidt med mange faggrupper i flere forvaltninger og med forskellig berøringsflade med borgere og deres pårørende med epilepsi. Det landsdækkende udvalg - der skal finde løsninger og anbefalinger frem mod bedre udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne - har drøftet, hvor der i dag mangler konkret sundhedsfaglig viden i kommunernes forskellige afdelinger og hvem, der har behov for hvad. Selv om epilepsi er en folkesygdom, er det ikke tydeligt, hvad der er behov for og for hvem i kommunerne. Er det en app med de 10 vigtigste spørgsmål om epilepsi, der er behov for, er det en løbende opdateret vidensplatform med karakter af en kvalitetsdatabase, der er behov for, eller er det kurset til givne personalegrupper, der er er brug for ?  Vigtige spørgsmål, som udvalget har stillet sig selv og som indledningsvist er søgt afdækket gennem fokusgruppeinterviews i 3 kommuner og forskellige faggrupper”, siger Jens Otto-Skovgaard Jeppesen.

Det har endvidere kort været berørt, om der bør overvejes indført særskilte epilepsi-koordinatorer i lighed med kommunernes hjerneskade-koordinatorer og om sundhedsfaglig viden om epilepsi bør være organisationsmæssigt placeret under et bestemt direktør-område. Udvalget vil helt konkret søge at afdække mange af disse spørgsmål gennem en spørgeskemaundersøgelse for 10-15 kommuner fordelt med forskelligt indbyggertal.

Arbejdet med at finde en model for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi blev først igangsat i efteråret 2020 efter at være blevet rammesat af Sundhedsministeriet som flg. af Corona-epidemien. Formanden for det landsdækkende udvalg for forbedret udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne forventer, at der efter sommerferien kan igangsættes en konkret spørgeskemaundersøgelse til et større udpluk af landets kommuner til afdækning af den faktisk tilgængelige viden til kommunerne, ønsker til yderligere viden og bud på løsninger til afhjælpning.

Skrevet af Nina Bro