Jane Heitmann (V): Indsatsen for pårørende skal forbedres

Venstres Sundhedsordfører Jane Heitmann vil have Epilepsiforeningen til at udpege hullerne i sektorovergangene i epilepsiindsatsen.

Jane Heitmann gik berørt fra høringen ”Et bedre liv for mennesker med epilepsi”, som fandt sted mandag på Christiansborg. Ved høringen beskrev patienter, fagfolk og forskere et sygdomsområde, hvor udredningen går for langsomt, patienterne hænger i systemet, og vidensniveauet om sygdommen hos kommuner og praktiserende læger er så lavt, at patienter ofte ikke får den støtte, de har brug for, og pårørende lades i stikken.

”Jeg har lyttet til de kloge ord, og det, der fylder, er især indsatsen i forhold til de pårørende, og den geografiske ulighed i udredningen. Jeg er fuldstændig enig i, at udfordringerne med sektorovergange skal løses. Vi kender problemet fra stofmisbrugsområdet, og jeg savner lidt konkret information om, hvor i sektorovergangene, at man som epilepsipatient oplever, at man falder mellem to stole. Vi arbejder i øjeblikket med det nære sammenhængende sundhedsvæsen, og det ville være hjælpsomt, hvis patientforeningen ville komme med konkrete input,” siger Jane Heitmann.

Et af de forslag til forbedring af epilepsiindsatsen, som blev præsenteret under høringen på Christiansborg, var etableringen af en national kvalitetsdatabase, der samler data om epilepsibehandlingen ét sted, og det forslag er i tråd med Det Nationale Genomcenter, hvis lovgrundlag i øjeblikket er til behandling i Folketinget, mener Jane Heitmann.

”I takt med, at vi får mere viden om genomerne, bliver vi også bedre og bedre til at målrette forskellige behandlinger. Det kan kræft- hjerte og skizofrenipatienter få glæde af, og jeg kan ikke se, hvorfor epilepsipatienter ikke også skulle få glæde af, at vi har en ambition om at samle den viden, vi har om genomerne, så vi kan blive dygtigere både til tidlig opsporing, behandling og mere målrettede indsatser,” siger Jane Heitmann.

Skrevet af Nina Bro

Foto Dan Nielsen