Forsker: Danmark underpræsterer på epilepsiområdet

Danmark er dårlig til at udnytte sit potentiale for behandling af epilepsi. Der dør for mange, og dødeligheden er tilsyneladende stigende, fortæller forsker.

Kim Moesgaard Iburg2

Kim Moesgaard Iburg er lektor ved Institut for Folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet.

Dødeligheden ved epilepsi i Danmark kunne reduceres markant, hvis indsatsen for opsporing, udredning og behandling af sygdommen blev prioriteret højere. Det mener, lektor ved Institut for Folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet, Kim Moesgaard Iburg, som har bidraget til en netop publiceret artikel om dødelighed fra det Edit Postverdensomspændende Global Burden of Disease Study (GBD). I artiklen rater forskerne landenes evne til at udnytte sit potentiale til behandling af 32 sygdomme, som potentielt ikke er dødelige, på en skala fra 1 til 100.
Epilepsi er en af de 32 potentielt ikke-dødelige sygdomme, men ifølge GBD udnytter vi i Danmark kun 78 procent af vores potentiale til at behandle på dette sygdomsområde i forhold til landets socio-demografiske niveau, og resultatet er, at dødeligheden blandt danske epilepsipatienter er højere, end den behøver at være. Ikke imponerende, mener Kim Moesgaard Iburg.
”78 er ikke særlig godt. Ser man f.eks. på Japan, scorer de 99, og selv Grækenland og Spanien er på 100 og 97 i forhold til deres udviklingsniveau. Det er en sygdom, hvor man i Danmark kunne redde flere, ved at allokere flere ressourcer til området eller ved at arbejde mere effektivt på sygehusene,” siger Kim Moesgaard Iburg.
Et andet tegn på, at Danmark kunne gøre det bedre på epilepsiområdet er, at dødeligheden er steget. I 2015, hvor tallene fra den seneste GBD-rapport er fra, døde 96 danskere af epilepsi, mens antallet i 1990 var 48. Dødeligheden opgøres i rater per 100.000, og i 1990 var raten inden for epilepsi således 0,93 døde per 100.000 borgere, og i 2015 var det 1,69 døde per 100.000.
”Både det absolutte antal døde og dødsraten i forhold til befolkningstallet er steget,” siger Kim Moesgaard Iburg.

Læs artiklen i The Lancet her

Skrevet af Nina Bro