WHO-resolutionen rystede verden – men ikke Danmark

who-logo1

Det føltes som en verdensbegivenhed, da WHO vedtog sin epilepsi-resolution i foråret. Blandt mange anbefalinger opfordrede resolutionen medlemslandene til at opruste epilepsibehandlingen, forøge forskningsindsatsen og til at sikre, at folkeskoler verden over påtager sig opgaven at fortælle og undervise i epilepsi for at forhindre stigmatisering.

Men her fire måneder efter er endnu intet sket. Sundhedsstyrelsen har ikke registreret ændringer, og hverken Dansk Epilepsiforening eller Dansk Epilepsi Selskab er opmærksomme på ændringer.

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti,

Liselott Blixt (DF)

I Folketingets Sundhedsudvalg er resolutionen ikke blevet registreret, og dér mener formanden ikke, at politikerne er ansvarlige for manglende handling: ”Jeg forventer at fagfolkene siger til, hvis der er elementer i WHO’s resolutioner, som vi skal vide eller handle på. Men det er ikke sket foreløbig. Resolutionerne kommer ikke til behandling i Folketingets sundhedsudvalg,” siger formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF).

Jane-Heitmann

Jene Heitmann (V)

Venstres sundhedspolitiske ordfører, Jane Heitmann, mener end ikke, at resolutioner fra verdenssundhedsorganisationen er udvalgets bord: ”Resolutioner fra WHO lander ikke automatisk på bordet i Folketingets Sundhedsudvalg. Meget af det internationale stof starter i Folketingets Europa-udvalg. Ofte er det først, når det skal udmøntes i lovgivning på sundhedsområdet, at det når frem til Sundhedsudvalget,” siger hun

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet.

Flemming Møller Mortensen (S)

Det indtryk bekræfter Socialdemokraternes sundhedspolitiske ordfører, Flemming Møller-Mortensen: ”Sådanne resolutioner kommer slet ikke op i Folketingets sundhedsudvalg. Så skal Sundhedsstyrelsen agere. Ellers reagerer sundhedsudvalget ikke.”

Rent politisk er tidligere sundhedsminister Nick Hækkerup stadig den eneste, der har reageret på WHO’s interesse for epilepsi. Det skete, da Dansk Epilepsiforening i april ville sikre sig regeringens opbakning til den forestående vedtagelse af resolutionen.

Dengang skrev Nick Hækkerup til formanden for foreningen, Lone Nørager Kristensen: ”Tak for dit brev af 16. april 2015, hvor Dansk Epilepsiforening peger på vigtigheden af WHO-resolutionen om epilepsi, der skal behandles under verdenssundhedsforsamlingen i maj 2015.

Epilepsi er en stor udfordring – ikke mindst i lavindkomstlande – og jeg anser en resolution i WHO for et vigtigt skridt i retning af at sikre bedre behandling til de 50 millioner mennesker på verdensplan, der er ramt af sygdommen. ”

Han fandt ikke anledning til at kommentere på udfordringerne for epilepsi i Danmark.

Læs hele resolutionsforslaget her: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_R8-en.pdf

Rapporten fra WHO’s sekretariat kan læses her: http://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2015/05/NewResolutionText.pdf