Unge med juvenil myeklon epilepsi er mere impulsive end andre

smoke_smoking_man_cigarette_person-503279.jpg!d

Unge med juvenil myeklon epilepsi (JME) har en række fælles personlighedstræk. Blandt andet er de mere risikosøgende, end deres jævnaldrende, tyder en ny norsk doktorafhandling på.

JME rammer typisk børn og unge i 15-16 års-alderen og er kendetegnet ved såkaldte myoklone ryk, og i nogle tilfælde også generaliserede krampeanfald og absenceanfald, og en ny doktorafhandling fra Drammen Sykehus i Norge tyder nu også på, at patienterne er karakteriseret ved en række fælles personlighedstræk. Blandt andet har de en større tendens til at handle impulsivt, end andre unge. Andelen af unge med JME, der har været i kontakt med politiet, taget stoffer eller er begyndt at ryge i en ung alder, er derfor også højere end blandt unge i almindelighed, skriver Epilepsiforeningen.

Unge med JME har derudover også en øget tendens til at glemme at tage deres medicin eller at springe den over.

Læge Marte Roa Syvertsen har lavet doktorafhandlingen baseret på interview med 100 unge med JME. Hun understreger, at den impulsive adfærd både har positive og negative sider.

”Den risikosøgende adfærd kan være en fordel, hvis du overvejer at starte virksomhed eller skal møde nye mennesker, men det kan være farligt i forhold til bilkørsel, rusmidler og kriminalitet, siger hun.

Skrevet af Nina bro