Spyt kan måske erstatte blodprøver i monitorering af epilepsipatienter

Italienske og norske forskere har sammenlignet koncentrationen af stoffet rufinamid i henholdsvis blod og spyt hos 26 epilepsipatienter og fundet, at spytprøver for nogle patienter kan erstatte regelmæssige blodprøver som led i monitoreringen af deres behandling. Koncentrationen af rufinamid er en smule lavere i spyt, men studiet viser god sammenhæng mellem indholdet i de to kropsvæsker.

Patienterne i studiet var alle i en stabil tilstand, og hos otte patienter, har forskerne fundet, at rufinamid i blodet stiger lineært i forhold til ændringer i medicindoseringen. Studiet viser også, at patienter, som får valproat havde højere koncentration af rufinamid i blodet end patienter, som fik tillægsbehandling uden stærk enzym-inducerende eller enzymhæmmende aktivitet.

Tilsammen viser studiet, at spyt muligvis kan bruges til at monitorere patienter i antiepileptisk behandling som indeholder rufinamid. Før metoden kan tages i brug skal der dog udvikles en omregningsfaktor, der tager højde for de lavere koncentrationer i spyt, skriver forskerne.

Lægemidler med rufinamid gives især som tillægsbehandling til patienter med svært behandlelig epilepsier.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epi.16584

Skrevet af Nina Bro