Valproat under graviditeten øger risiko for ADHD hos barnet

valproat-sandoz-300-mg-retardtabletten-15915_2

Forskere fra Aarhus Universitetshospital har fundet endnu en grund til, at epilepsilægemidlet valproat som hovedregel ikke skal gives til kvinder i den fødedygtige alder. Risikoen for ADHD er 48 procent større hos børn, der har været udsat for denne behandling under graviditeten, viser et nyt registerstudie. Fire andre antiepileptiske lægemidler viser ikke samme forhøjede risiko.

Det er velkendt, at det meget effektive epilepsilægemiddel valproat øger risikoen for medfødte misdannelser og autisme hos børn, som udsættes for det under graviditeten, og nu viser et stort registerstudie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet med data fra 1997 og frem, at behandlingen også øger børnenes risiko for ADHD markant.

Forskerne har set på sammenhængen mellem ADHD hos børn og behandling med en række epilepsilægemidler under graviditet, og studiet understøtter formodningen om, at valproat udover en risiko for fysiske misdannelser også er forbundet med risiko for påvirkning af barnets kognitive funktion.

”Foreløbig understøtter al viden, at man nok ikke skal bruge valproat til kvinder i den fødedygtige alder, med mindre der ikke er andre måder at få kontrol med patientens anfald,” siger overlæge ved Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Jakob Christensen, som er en af forskerne bag studiet.

I undersøgelsen ser forskerne også på risikoen for ADHD hos børn af kvinder, som har fået enten carbamazepin, clonozepam, lamotrigin eller oxcarbazepin under graviditeten, og her ser de ingen forhøjet risiko. Godt nyt, især hvad angår lamotrigin, som i en del år i Danmark har været den foretrukne epilepsibehandling til kvinder den fødedygtige alder.

I alt indgår mere end 913.000 børn i studiet, hvor forskerne har gennemgået data fra Lægemiddelregisteret, Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret på kvinder, som har indløst en eller flere recepter på epilepsimedicin, og sammenholdt det med informationer om børn, der har fået en ADHD-diagnose eller ADHD-medicin.

I alt fandt de 580 børn, der kunne have været udsat for valproat under graviditeten, og ud af dem havde 49 ADHD (8,4 procent). Til sammenligning fandt man kun ADHD hos 3,2 procent af de børn, som ikke havde været udsat for valproat under graviditeten.

Studiet, som er publiceret i Journal of American Medical Association (JAMA Netw Open), er det første i verden, der i så stor skala og over så mange år ser på risikoen for ADHD i forbindelse med de antiepileptiske lægemidler, og resultaterne er interessante, fordi de giver første indblik i bivirkninger hos børn af behandlede kvinder på lang sigt, men samtidig skal de tages med forbehold, da det vil kræve flere studier, før man med sikkerhed kan sige, at lamotrigin er et sikkert lægemiddel til gravide kvinder med epilepsi, fortæller Jakob Christensen.

”Vi er de første, der rapporterer sammenhængen i en lidt større undersøgelse, så man vil rigtig gerne se resultaterne genfundet i flere undersøgelser, før vi med sikkerhed kan konkludere noget, men det, vi kan sige til kvinderne, er, at de bør undgå valproat, og at lamotrigin ikke ser ud til at være forbundet med en øget risiko for ADHD,” siger Jakob Christensen.

Sundhedsstyrelsen har de seneste fire år anbefalet, at kvinder i den fødedygtige alder ikke behandles med valproat, med mindre det er nødvendigt for behandlingen af deres epilepsi.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720066

Skrevet af Nina Bro