Sammenlægning af epilepsiklinikker fører til højere effektivitet

Epilepsi_eeg_forside_1530x380

Rigshospitalets epilepsiklinik vil få mere ud af personaleressourcerne, når klinikkens afdeling på Glostrup Hospital til sommer flytter sammen med klinikken på Blegdamsvej. Den fysiske sammenlægning vil give en mere effektiv brug af ressourcerne, som på sigt kan betyde kortere ventetid for patienterne, forventer klinikkens afsnitsleder overlæge Noémi Becser Andersen.

Noemi_foto

Når vi kan udnytte ressourcerne bedre, vil vi også kunne reducere ventetiden,” siger Noemi Bechser.

Neurologisk Klinik ved Rigshospitalet er midt i en større rokade af klinikkens afdelinger, som inden for det næste halve år blandt andet vil betyde, at hospitalets to epilepsiklinikker samles i én klinik på Rigshospitalet, Blegdamsvej, mens scleroseklinikkerne samles på Rigshospitalet, Glostrup. Epilepsilæge Noémi B. Andersen, som leder epilepsiklinikken, ser store fordele i manøvren.

”Vi kommer til at kunne udnytte vores ressourcer langt bedre, og det vil styrke afdelingens faglighed, at vi får samlet ressourcerne i forhold til de mange subspecialer, der er inden for epilepsien,” siger hun.

Epilepsiklinikkerne ved Glostrup og Blegdamsvej har administrativt hørt sammen i et par år, og det har blandt andet været en udfordring at få to vagtplaner til at gå op i stedet for en.
Den udfordring giver også udfordringer for en hurtig implementering af den PRO-opfølgning, som klinikken er i gang med at indføre.

”En stor del af opgaverne i forbindelse med PRO-opfølgningen ligger hos sygeplejerskerne, og når vi kun har fire sygeplejersker, lader det sig ikke gøre at dække begge matrikler med PRO-opfølgning. Derfor bliver det helt klart en fordel at flytte klinikkerne,” siger Noémi B. Andersen.

Den nye klinik får adresse i opgang 2 i Rigshospitalets centrale bygning på Blegdamsvej, hvor der i dag er scleroseambulatorier.

Med sammenflytningen følger ikke nedskæringer på personalefronten. Tværtimod får klinikken flere lægetimer, blandt andet fordi nogle af de afdelingslæger, som i dag kun har deltidsstillinger, vil få flere dage i ambulatoriet på grund af en anden opgavefordeling i vagtplanen.

”Når vi samles, vil vi få flere lægetimer i epilepsiklinikken, og det giver bedre mulighed for at dække alle områder inden for epilepsien og er også en klar fordel i forhold til at udnytte ressourcerne bedre. Jeg forventer også, at det bliver en forbedring for patienterne. Når vi kan udnytte ressourcerne bedre, vil vi også kunne reducere ventetiden,” siger Noemi Bechser.

Skrevet af Nina Bro