Gammel medicin giver nye muligheder i epilepsibehandlingen

Pills

I takt med at lægerne finder ud af mere om de genetiske sygdomsmekanismer bag visse former for epilepsi, kan gamle lægemidler til helt andre formål i stigende grad tages i brug som effektiv epilepsibehandling.

Dette skifte vil især komme de patienter til gavn, som lægerne i dag kæmper med at få anfaldsfri, siger professor Guido Rubboli, overlæge ved Epilepsihospitalet Filadelfia.

guido Rubboli5

”Det er er ikke svært at behandle med de nye-gamle lægemidler, de fleste klinikker vil kunne håndtere behandlingen..." siger Guido Rubboli.

De lægemidler, som kan komme i betragtning, har været på markedet i årevis til behandling af så forskellige lidelser som bevægelsesforstyrrelser, overvægt og forhøjet blodtryk. Men indenfor en overskuelig fremtid vil de kunne tages i brug til behandling af epilepsi i epilepsiklinikker landet over.

Et øget kendskab til genetiske sygdomsmekanismer bag flere epilepsiformer har gjort det muligt at tage kendte præparater op til evaluering som mulige epilepsibehandlinger, og det vil komme mange patienter med svært behandlelig epilepsi til gode, fortalte professoren ved et temamøde i oktober om livskvalitet for mennesker med epilepsi.

Ved brug af såkaldt ’precision medicine’, hvor man behandler patientens specifikke genmutation, virker behandlingen ved at rette op på mutationen, og der findes i nogle tilfælde allerede tilgængelig medicin, som er godkendt til andre formål, men som også kan virke mod disse specifikke epilepsier, fortalte Guido Rubboli i et oplæg, der handlede om den nyeste viden inden for moderne epilepsibehandling. Inden for få år vil den nye brug af gamle præparater betyde, at man får langt bedre mulighed for at behandle epilepsi, sagde han.

”Vi befinder os i en meget spændende tid for epilepsi-behandlingen, og fremtiden ser lys ud. Samtidig med, at der kommer nye behandlinger, får vi også bedre forståelse for de forskellige sygdomsmekanismer bag epilepsierne, og det giver os mulighed for at undersøge nye behandlingsmetoder, og herunder at finde nye anvendelser for en række gamle lægemidler til behandling af epilepsi, og håbet er selvfølgelig, at det vil give patienterne et bedre liv,” siger Guido Rubboli.

Han har sammen med en gruppe tyske forskere undersøgt effekten og sikkerheden af flere præparater, som egentlig er udviklet og godkendt til behandling af andre lidelser, på visse former for epilepsi, og resultaterne er lovende, fortæller han.

Forskerne vil inden for de kommende måneder sende resultaterne af deres studier til godkendelse hos et videnskabeligt tidsskrift, og dermed vil der i løbet af næste år være lidt mere data, der understøtter ny brug af gamle lægemidler til epilepsi. Off label behandlingen har længe været brugt på de højtspecialiserede klinikker, men det er netop mere data, der er brug for, hvis denne type behandling skal komme så mange patienter, som muligt til gavn, fortæller Guido Rubboli.

”Det er er ikke svært at behandle med de nye-gamle lægemidler, de fleste klinikker vil kunne håndtere behandlingen, problemet er, at vi stadig ikke kender alle de mulige bivirkninger, og derfor er vi også begyndt at undersøge sikkerheden ved behandling af visse specifikke syndromer. Vi har brug for mere forskning og mere robust data for at overbevise miljøet og myndighederne om, at disse behandlinger kan tages i brug,” siger Guido Rubboli.

Skrevet af Nina Bro