Forskere: Valproat skader fosteret under hele graviditeten

valproat-sandoz-300-mg-retardtabletten-15915_2

Gravide og kvinder, der planlægger graviditet, bør kun få det kraftige antiepileptiske lægemiddel Valproat, hvis det er livsnødvendigt. Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitetshospital, efter, at et studie med data fra 480.000 danske børn har vist, at børn, der har været udsat for valproat under graviditeten, klarer sig markant dårligere i skolen end andre børn.

Børn af kvinder, som har fået Valproat under graviditeten, klarer sig dårligere i skolen end andre børn. Det samme gælder ikke børn af mødre, der har fået anden antiepileptisk behandling under graviditeten, og det tyder på, at Valproat har en særligt skadelig virkning på fosteret ikke bare i de tidlige stadier, men også sidst i graviditeten, hvor hjernen udvikles, viser et omfattende studie fra Aarhus Universitetshospital.

Jakob_Christensen”Indtil nu har forskningen vist, at Valproat kan være forbundet med en øget risiko for autisme, og nu ser vi så også, at behandlingen har betydning for færdigheder i skolen, og det betyder, at vi får mere og mere viden om, at dette lægemiddel bør undgås i alle faser af graviditeten,” siger overlæge Jakob Christensen, Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Der er tale om et prospektivt, populationsbaseret kohortestudium, som omfatter alle børn født i perioden 1997-2006. Data er indsamlet fra en række landsdækkende registre, og børnenes skolepræstationer er vurderet ud fra deres resultater i dansk og matematik i de obligatoriske nationale test, der udføres på alle folkeskoler.

Forskerne har sammenlignet resultaterne for børn, der under graviditeten har været udsat for hhv. Valproat (253) eller lamotrigin (396) i forhold til børn, der ikke har været udsat for antiepileptisk medicin, og Valproat var ene om at nedsætte børnenes skolepræstation signifikant.

Bekymringen omkring Valproat har været stigende over en årrække, og danske epilepsilæger har i vid udstrækning omstillet de patienter, hvor det er muligt, til andre lægemidler, fortæller Jakob Christensen. Og derfor det også værdifuldt, at der nu er gode data, der viser, at der ikke er samme risiko ved de andre antiepileptiske behandlinger, siger han.

”Vi skal være sikre på, at det lægemiddel, vi omstiller til, er sikkert, og det har vi nu rigtig god viden om. De, der får lamotrigin, ser ikke ud til at være påvirket på samme måde, så hvis man kan undgå at give Valproat til unge kvinder, så bør man gøre det,” siger Jakob Christensen.

Man kan dog ikke helt gå væk fra at give Valproat til yngre kvinder, fortæller han.

”Gravide med epilepsi har en markant øget dødelighed, og det samme gælder kvinder i den fødedygtige alder med epilepsi, og en del af den øgede dødelighed skyldes anfaldene. Det er lidt af et tveægget sværd, og hvis Valproat er det eneste, der virker, kan man ikke bare lade være med at give det,” siger Jakob Christensen.

Skrevet af Nina Bro