Epilepsilægerne er begejstrede for ny epilepsidatabase

Jakob_Christensen

”Beslutningen kommer til at forbedre epilepsibehandlingen,” siger Jacob Christensen

Epilepsien får sin egen kvalitetsdatabase, som kan understøtte systematisk udredning, behandling og forskning på området. Et efterspurgt løft, som kommer efter, at regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, har besluttet at prioritere at etablere en epilepsidatabase med implementering i løbet af 2022-2023.

Dansk Epilepsi Selskab lagde stor vægt på værdien af en kvalitetsdatabase under forarbejdet til Sundhedsstyrelsens evaluering af epilepsiområdet, og etableringen af en database var også en af de anbefalinger, styrelsen kom med efter evalueringen. Den blev imidlertid ikke en del af Sundhedsministeriets epilepsiplan fra 2019, men nu har Danske Regioner valgt at sætte tid og penge af til etableringen af en database, der skal understøtte kvalitetsarbejdet og forskningen på epilepsiområdet.

”Beslutningen, som blev truffet i september, kommer til at forbedre epilepsibehandlingen,” siger Jacob Christensen formand for Dansk Epilepsi Selskab og overlæge ved Aarhus Universitetshospitals neurologiske afdeling.

“Vi er enormt glade for at vi blev tilgodeset, for en database betyder, at vi kan begynde at dokumentere forløb og kvalitet i behandlingen af epilepsi. For eksempel vil vi hurtigere kunne identificere patienter, der ikke responderer på behandlingen, og man kan foretage gennemgange af patientforløb og se, om man har tilbudt den rigtige behandling, så den vil give mulighed for at give patienterne en bedre behandling,” siger han.

Arbejdet forventes af gå i gang allerede i november, hvor det første møde om databasen vil finde sted.

Skrevet af Nina Bro