Epilepsiforeningen: Epilepsien skal forblive højt specialiseret

Landsformand for Epilepsiforeningen Lone Nørager Kristensen ser gode takter i regeringens udspil til reform af sundhedsvæsnet, men tanken om at flytte specialiserede funktioner fra regionalt til kommunalt niveau er en fejl, mener hun.

Regeringen vil styrke fagligheden på det kommunale niveau og skabe bedre sammenhæng mellem hospitalerne og de kommunale tilbud, og den del af Sundhedsreformen er Lone Nørager Kristensen godt tilfreds med, for det er der behov for. Patientforeningen eneste anke er foreløbig planen om at flytte de højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet fra regionalt til kommunalt niveau.

”Det fraråder vi, lige som alle andre organisationer på handikapområdet i øvrigt, på det kraftigste. Reform-udspillet melder ikke noget om, hvordan udflytningen skal ske, og erfaringen er, at det ikke er en god idé. Det ender med at være op til kommunerne, om de vil købe de specialiserede tilbud, og erfaringen er, at det gør de ikke, og så vil der være mennesker, der ikke får de tilbud, de har brug for,” siger Lone Nørager Kristensen.

Overlæge ved Aarhus Universitetshospital Jakob Christensen har som kommentar til sundhedsreformen sagt, at det kan være en idé, at lade behandlingen af visse grupper af mindre komplicerede epilepsipatienter overgå til de praktiserende læger, forudsat, at de får kompetencerne til denne behandling og at der bliver etableret et velfungerende samarbejde med hospitalsklinikkerne, men den tanke er Lone Nørager Kristensen forbeholden over for.

”Forudsat at det nære sundhedsvæsen bliver styrket og samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne og hospitalet kommer til at fungere, kan vi selvfølgelig tale om det, men som udgangspunkt mener vi, at epilepsi er et specialiseret område, der ikke skal flyttes til det nære sundhedsvæsen,” siger Lone Nørager Kristensen.

Skrevet af Nina Bro