Ikke en sky på himlen da H.K.H. Prinsesse Marie fejrede Filadelfias 125-års jubilæum

Ikke en sky var på himlen, da H.K.H. prinsesse Marie den 2. maj holdt tale for en fyldt festsal ved fejringen af Epilepsihospitalet Filadelfias 125-års jubilæum.

Prinsessen deltog som protektor for Epilepsiforeningen i tre timers festligholdelse, hvor blandt andet 21-årige Olivia Alberg fortalte om sit liv før og efter, at hun i 2019 gennemgik en operation, der indtil videre har gjort hende helt fri for epileptiske anfald.
Operationen blev foretaget på Rigshospitalet, men udredningen begyndte på Epilepsihospitalet Filadelfia, som Olivia Alberg fortalte, at hun stadig opfatter som sit andet hjem.

HKH Marie 2Beretningen kom næsten som en bekræftelse af Prinsesse Maries ord:
“Som protektor for Epilepsiforeningen har jeg mødt mennesker med mod på livet trods den kroniske sygdom. Vores hjerner er noget af det mest komplekse – men også det smukkeste. Det er her tanker og følelser opstår. Epilepsi er en kompliceret sygdom i hjernen – som ikke alene giver epileptiske anfald, men også udfordringer med tab af færdigheder og sociale vanskeligheder. Her på Filadelfia behandler I ikke bare patienter – men ser det hele menneske. I har respekt for mennesket som en afgørende værdi.”
Prinsessen lagde i sin tale også vægt på, at epilepsihospitalet prioriterer forskning på internationalt niveau.

“Mit arbejde med epilepsi har givet mig indsigt i, hvor vigtigt det er med drive forskningen fremad, så kvaliteten hele tiden forbedres. Den ambition møder jeg her,” sagde Prinsesse Marie.

prinsesse Marie og patient

Det er komplekst at identificere det område i hjernen, hvor epileptiske anfald kommer fra.Stinne Holm er indlagt i 12 dage, hvor lægerne observerer hvilke epileptiske anfald hun får, og hvad der udløser dem. Men den 2. maj fik hun et velkomment afbræk i den lange indlæggelse, da hun fik besøg af H.K.H. prinsesse Marie.

Epilepsihospitalets forskning i personlig medicin og genetik blev præsenteret af professor Sándor Beniczky, der blandt andet kunne fortælle, at hospitalets forskningsenhed de seneste år har fået publiceret (antal) artikler i videnskabelige tidsskrifter.
Blandt programmets øvrige talere var sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, der inden for de seneste år har deltaget i en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af epilepsi, samt formand for Epilepsihospitalet Filadelfia Leif Vestergaard Pedersen og hospitalets administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, der gav en kort gennemgang af hospitalets historie og et lille oprids af planerne om hospitalets strategi, som skal fornyes i det kommende år.

Desuden var landsformand for Epilepsiforeningen Lone Nørager Kristensen, Regionsrådsformand, Heino Knudsen og Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen på scenen for at lykønske hospitalet, mens formand for Folketingets sundhedsudvalg Jane Heitmann og formand for De Europæiske Epilepsicentre Marco Beng sendte hver deres videohilsen.

Efter talerækken fulgte en kort reception, og herefter fik Prinsesse Marie en lille rundvisning, hvor hun fik vist epilepsihospitalets unikke eeg-overvågning, hvor patienterne kan bevæge sig frit omkring på stuen, mens de er under overvågning. Her besøgte hun også ti-årige Stinne Holm, der var indlagt til EEG-undersøgelse. De to fik alenetid sammen med Stinnes mor, og efter besøget fortalte Stinne Holm om oplevelsen:

“ Prinsessen sagde, at jeg skulle huske på, at mange mennesker har noget i bagagen, og i langt de fleste tilfælde går det godt. Hun sagde, at jeg var dygtig og smuk og i gode hænder. Prinsessen håbede for mig, at det kom til at gå godt.”

Skrevet af Nina Bro