Venstre: Eftersynet vil udpege retningen for epilepsiområdet

Indsatsen mod epilepsi skal løftes, og Sundhedsstyrelsens eftersyn vil vise hvordan, siger sundhedsordfører for Venstre Jane Heitmann.

Da Epilepsiforeningen og Epilepsihospitalet Filadelfia i december bød eksperter og politikere velkommen til en høring om udfordringerne ved den danske epilepsi-indsats, havde satspuljeparterne allerede afsat en halv million kroner til, at Sundhedsstyrelsen kan gennemføre et eftersyn af indsatsen. Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann var til stede under høringen og deltog i den afsluttende debat, og dagen bekræftede hende i, at epilepsiområdet skal have et løft.

Sundhedsstyrelsens rapport med resultaterne af eftersynet kommer i løbet af sommeren, og Jane Heitmann forventer, at den vil vise, hvilke indsatser, der er behov for.

”Jeg er utrolig glad for, at vi sammen i satspuljekredsen har sat midler af til et eftersyn af epilepsi-området. Efter høringen i december, står det klart, at der er brug for et 360-graders eftersyn af epilepsi-området. Det handler både om behandlingstilbud og pårørende involvering. Jeg har en klar forventning om, at eftersynet vil give en retningspil i forhold indsatser, der skal til, for at vi i fremtiden kan tilbyde behandling af høj kvalitet og samtidig sikre, at den ressource, som de pårørende er kommer i spil på en ordentlig og værdig måde,” siger Jane Heitmann.
Skrevet af Nina Bro