Infektioner øger risikoen for epilepsi

sub-Infektionen

Jakob_Christensen

Jakob Christensen er overlæge ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Mennesker, der har været på hospitalet på grund af en infektion, har markant højere risiko for at få epilepsi, sammenlignet med personer, der ikke har været det. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Den forhøjede risiko ses ikke kun ved infektioner i centralnervesystemet, men også ved infektioner andre steder i kroppen og både ved virus og bakterieinfektioner.

”Risikoen for at få en epilepsi diagnose blev øget efter en bred vifte af infektioner, og det tyder på, at infektionsprocesser og immunforsvar kan være involveret i udviklingen af epilepsi,” siger overlæge ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Jakob Christensen, der står bag undersøgelsen.

Sammen med forskere fra Psykiatrisk Center København og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet har han analyseret data fra 1.938.555 personer, som er født i Danmark mellem 1982 og 2012.

25.825 af dem fik i løbet af studiets undersøgelsesperiode en epilepsidiagnose, og analyserne viser, at 32 procent af denne gruppe forud for diagnosen havde været på hospitalet med en infektion.

Forskerne fandt, at risikoen for at få epilepsi var knap 80 procent højere hos dem, der havde været på hospitalet på grund af infektion, i forhold til dem, der ikke havde haft en infektion, som krævede behandling på et hospital, og desuden at risikoen for epilepsi er størst ved infektioner i centralnervesystemet, men at den var forhøjet uanset hvilket organ, der angribes af infektion.

Studiet er publiceret i Epilepsia, som er det førende internationale tidsskrift for forskning i epilepsi.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/epi.14626

Skrevet af Nina Bro