Tyve patienter har fået tilskud til CBD

Cannabidiol

Epilepsiklinikker landet over søger og får tilskud til behandling med Cannabidiol (CBD).

I alt tyve danske epilepsipatienter med svær behandlingsrefraktær epilepsi har fået enkelt tilskud til behandling med Cannabidiol (CBD).
Lægemiddelstyrelsen bevilger i første omgang tilskud til tre måneders afprøvning af effekten, og herefter kan lægen med en grundig beskrivelse af effekten hos den enkelte patient genansøge og få enkelt tilskud i 12 måneder.
Det har epilepsiklinikkerne på Aarhus Universitetshospital, Glostrup Hospital, Rigshospitalet, Roskilde Sygehus og Epilepsihospitalet Filadelfia gjort for nu tyve patienter, og Lægemiddelstyrelsen har foreløbig ikke givet afslag på ansøgningerne.
Der er fortrinsvis søgt om tilskud til patienter med Dravet Syndrom og Lennox-Gastaut syndrom.

Skrevet af Nina Bro