Transitionsudvalg forventer model kan afprøves i starten af 2021

Hvis corona situationen tillader det, vil alle regioner og Epilepsihospitalet Filadelfia skulle prøve den nye model for overgangen fra børneafdeling til neurologisk voksenafdeling i starten af 2021.

Det er udgangspunktet for det transitionsudvalg, som i øjeblikket arbejder på at udvikle en model, der kan give børn med epilepsi en tryggere overgang til voksenverdenen.

jens_otto_skovgaard_jeppesen

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen står i spidsen for udvalget.

Transitionsudvalget, som blev nedsat efter, at den forrige regering i 2019 afsatte 32 mio. kr. til et løft af epilepsiindsatsen, har for alvor taget fat på arbejdet med at udvikle løsninger, der kan forbedre overgangen fra barn til voksen med epilepsi.

Ud af den samlede epilepsipulje afsatte regeringen 12 mio. kr. fordelt over fire år af til denne indsats, og det seneste halve år har udvalget arbejdet i to spor. I det ene har man sat landets børneafdelinger og neurologiske afdelinger til at indsamle spørgeskemaer fra epilepsipatienter og deres pårørende om deres erfaringer med overgangen. Og i det andet er udvalget selv begyndt at opridse en skitse til, hvordan en god model kunne se ud.

Coronaepidemien har forsinket brugerundersøgelsen en smule, men når den ligger klar, formentlig omkring starten af det nye år, vil resultatet blive sammenholdt med udvalgets foreløbige tanker, og ud fra de to dele, vil der blive udarbejdet en eller flere modeller, som skal afprøves i det virkelige liv.

Udvalget indledte sine drøftelser om en mulig model i august, og i november mødes medlemmerne igen for at tale om, hvordan en afprøvning kan forløbe, når projektet når så vidt.

“Vi skal drøfte, om vi skal lave et eller flere projekter, og om vi kan få alle fem regioner med på at prøve dem af. Som udgangspunkt lægger vi op til, at alle regioner og epilepsihospitalet skal prøve den nye model af. Men vi kender jo ikke Covid-situationen det næste halve år, og vi kan ikke afvise, at det kan få en betydning,” siger administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, der står i spidsen for udvalget.

Puljen til transitionsudvalget er sat til udmøntning i 2019-2022, og i løbet af den periode, skal der udvikles og afprøves løsninger, og udvalget skal samtidig sørge for at viden om de nye løsninger bliver delt i de faglige miljøer på epilepsiområdet.

Skrevet af Nina Bro