Sundhedsstyrelsen vurderer ansøgninger til puljen for tværfaglig funktionsnedsættelse

Sundhedsstyrelsen behandler lige nu ansøgningerne til styrelsens pulje på 10 mio. kr. til projekter, der skal styrke tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringstilbud til mennesker med epilepsi. Hvem og hvor mange, der har søgt puljen, ønsker Sundhedsstyrelsen ikke at oplyse, før behandlingen er overstået, men inden for de kommende måneder må projekterne forventes at blive meldt ud. 

Puljen til tværfaglige funktionsevnevurdering og specialiseret rehabilitering for mennesker med epilepsi er en del af de i alt 32 mio. kr., som den forrige regering satte af til et løft af epilepsiindsatsen i marts 2019, og netop denne pulje har været imødeset af Dansk Epilepsi Selskab.

“Der er tale om mennesker, som har brug for specialiseret rehabilitering og funktionsevnevurderinger. Det er vigtigt at afdække det sundhedsfaglige behov i genoptræningen og at planlægge erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold i tæt samarbejde med kommuner med specialiseret viden om epilepsi,” sagde formand Jakob CSundhedsstyrelsen_skilthristensen tidligere på året om behovet for et løft af denne del af epilepsiindsatsen.

Første del af puljen skulle have været udmøntet allerede i 2019, men projektet blev af forskellige grunde forsinket. Forsinkelsen kommer dog ikke til at gå ud over projektet, da Sundhedsministeriets presseafdeling har oplyst, at man kan forvente en forlængelse af perioden, der modsvarer forsinkelsen.

Epilepsihospitalets direktør glæder sig over, at der nu er skred i samtlige Sundhedsministeriets puljer.

“Det begynder at ligne, at der er praktisk iværksættelse på alle 32 mio. kroner i sundhedsministeriets pulje. Det er ikke så dårligt, når man tænker på, at den blev annonceret 4. april sidste år. Her halvandet år efter er der gang i alle projekter til trods for, at vi har en Covid-19 epidemi, og så har vi tilmed fået den væsentlige milepæl med, at regionerne har prioriteret, at vi skal have en kvalitetsdatabase. Det er rigtig godt,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro