Stuegang og svære samtaler kan tages på legepladsen

2.400 kvadratmeter gynger og klatrestativer vil fremover give personalet på Epilepsihospitalet Filadelfias Børneafdeling langt bedre mulighed for at observere de indlagte børn.

Kørestol eller ej, fra 27. september vil alle børn, der er indlagt eller til undersøgelse på Epilepsihospitalet Filadelfias Børneafdeling, kunne gynge, hoppe, klatre og balancere i redskaberne på afdelingens helt nye 2.400 kvadratmeter store legeplads.

Området vil give børnene adspredelse under det ikke altid morsomme hospitalsophold, og samtidig får personalet mulighed for at observere børnene i et mere frit miljø end det kliniske, fortæller ledende sygeplejerske Conny Brandt.(Foto øverst)

”Børnene får gode muligheder for at boltre sig udenfor, og plejepersonalet, læger og psykologer, får mulighed for at gå ud og være sammen med barnet, mens det er fysisk aktivt. Det giver bedre mulighed for at vurdere motorikken, afprøve forskellige ting med barnet, og for at se, hvordan det agerer sammen med de andre børn,” fortæller hun.

Området er indrettet, så der er noget for børn i alle aldre, og bygget, så børn, der sidder i kørestol, kan køre ombord og få sig en tur i gyngen, trampolinen eller klatretårnet.
Alle faggrupper i Børneafdelingen har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af, hvordan de skal implementere legepladsen i deres daglige arbejde, og på forslag fra forældrene er det også en mulighed, at stuegang og svære samtaler bliver holdt på legepladsen.

”Vi skal selvfølgelig sikre os, at der er fortrolighed omkring samtalen, som der skal være, men forældrene kan se en fordel i at børnene kan lege i redskaberne, mens mor og far får besked om barnets behandling eller forløb,” fortæller Conny Brandt.

Det nye legeareal, som er etableret med støtte fra b.la. Tryg Fonden og Filadelfias Dispositionsfond, bliver indviet 27. september.

Tegning af legepladsen:

 

filadelfia-nye-legeplads-og-opleveses-omraade

Skrevet af Nina Bro