Satspuljepartierne bevilger servicetjek: Nu skal epilepsi-indsatsen undersøges til bunds

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg siger på forhånd, at hun vil arbejde for at implementere de forslag, der kommer.

Partierne bag dette års satspuljeaftale har afsat 500.000 kroner til et eftersyn af indsatsen mod epilepsi. Pengene skal finansiere, at der udarbejdes en statusrapport med fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med udredning, behandling og rehabilitering på epilepsiområdet. Rapporten skal ligge klar i løbet af sommeren 2018.

Beslutningen kommer efter, at Epilepsiforeningen, Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsihospitalet Filadelfia og andre af aktørerne på epilepsiområdet har gjort Folketinget opmærksom på, at for mange epilepsipatienter venter længe på at få stillet en diagnose, og at der er store regionale forskelle på, hvor god man er til at opspore epilepsi i Danmark.

Omfattende undersøgelser finansieret af Epilepsiforeningen har desuden for nylig vist, at sygdommen indebærer en høj overdødelighed, og mange af de 55.000 danskere med epilepsi har svært ved at gennemføre en uddannelse, komme på arbejdsmarkedet, får hyppigere førtidspension eller andre overførselsindkomster.

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) har i løbet af 2017 arbejdet målrettet på, at skabe en epilepsiplan. Hun har blandt andet besøgt Epilepsihospitalet Filadelfia og lyttet til Epilepsiforeningen, og det er hende, der har stillet forslag om at finansiere et servicetjek af epilepsiindsatsen.

”Jeg er fuldt tilfreds og glæder mig til, at arbejdet går i gang. Når rapporten kommer, vil vi meget nemt kunne se, hvor der skal sættes ind for at løfte indsatsen, og så vil jeg arbejde på at implementere de forslag, der kommer,” siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt var i 2014 initiativtager til et lignende eftersyn af scleroseområdet, som efterfølgende førte til, at der blev sat seks millioner kroner af til at styrke rehabiliteringen af patienter med multipel sclerose.

Satspuljen 2018-2021 er aftalt mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Skrevet af Nina Bro