Perspektivrig epilepsi diagnostik forsinket

Eddi

Arbejdet med at udvikle et apparat, som kan skelne mellem epileptiske og psykogene ikke-epileptiske krampeanfald (såkaldte PNES) bliver forsinket nogle måneder. Afprøvningen tager længere tid end ventet, men resultaterne er stadig lovende.

”Indtil nu har vi registreret kliniske episoder fra 10 patienter. Vores mål er 20 patienter, så vi er halvvejs. De foreløbige resultater viser, at udstyret har en sensitivitet på 90 procent,” siger ledende overlæge Sandor Beniczky, Epilepsihospitalet Filadelfia, som er hovedkraften i projektet.

Bag projektet står en gruppe forskere fra Epilepsihospitalet Filadelfia, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital i samarbejde med den medicotekniske virksomhed IctalCare A/S.

Teamet har udviklet en metode, som med tilstrækkelig sikkerhed kan skelne mellem epileptiske og psykogene ikke-epileptiske krampeanfald. Studiet bag metoden er publiceret i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift Annals of Neurology.

Sandor Beniczky

Ledende overlæge Sandor Beniczky fra Filadelfia er hovedkraft i projektet.

Metoden løser en af de store udfordringer på epilepsi-området. Behandlingen af de to tilstande er vidt forskellige, og fejldiagnose kan derfor medføre fejlbehandling af patienten. Den bedste måde, guld-standarden, til at skelne epileptiske kramper fra andre kramper er den dyre og ressourcekrævende videobaserede langtidsoptagelse af EEG, hvor patienterne i to til fem døgn i træk får målt hjerneaktivitet samtidig med, at de video-optages. Dermed kan læger med den nødvendige ekspertise bedømme anfaldsaktiviteten og anvende den til at bestemme anfaldenes karakter, og dermed stille diagnosen.

Desværre er metoden så dyr og vanskelig at gennemføre, at mange behandlere afstår fra anvende den, og derfor får en del patienter stillet en epilepsi-diagnose uden at have epilepsi.

Fordelen ved den nye metode er især tydelig i akutte situationer. Når patienter med kramper ankommer til hospitalernes akutmodtagelser, er der ikke altid ekspertise inden for netop epilepsi til rådighed. Personalet kan bruge dette udstyr, og med høj sikkerhed afgøre om kramperne er epileptiske eller ikke epileptiske.

Den nye metode er baseret på såkaldt overflade EMG (elektromyografi). Den er væsentligt billigere, meget hurtigere og ikke nær så ressourcekrævende. Ved undersøgelsen sættes der elektroder uden på huden, som registrerer musklernes aktivitet. Den aktivitet har vist sig at være forskellig ved henholdsvis et epileptisk krampeanfald og et ikke epileptisk anfald.