Epilepsi kan få del i pulje på 20 mio. kr.

Regeringen har afsat 20 mio. kr. til en pulje, som blandt andet skal anvendes til tidlig opsporing af sygdom hos personer med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser.

”Indsatsen skal gennemføres som et samarbejde mellem almen praksis og kommunale sociale/psykosociale botilbud, eftersom målgruppen ofte vil have behov for støtte til at tage imod tilbuddet, og til at forberede sig på mødet med lægen. Målgruppen kan desuden have behov for støtte til at tale om deres helbred, herunder beskrivelse af symptomer,” hedder det i regeringens begrundelse.

Når regeringen er særlig opmærksom på borgere med betydelige psykiske og kognitive funktionsevnenedsættelser, hænger det sammen med, at det er en gruppe borgere, som har svært ved at benytte de eksisterende tilbud, og som kan have vanskeligt ved at beskrive deres symptomer. Ifølge teksten ses der blandt andet en højere forekomst af sygdomme som epilepsi og muskel- og skeletlidelser hos borgere med udviklingshæmning. En række lande som fx. Norge og England har afprøvet forskellige tiltag og har i den forbindelse opsporet kroniske lidelser, synsnedsættelser mv., som ikke var konstateret tidligere.”

”Fælles for de tiltag, som er gennemført, er, at den opsøgende lægeundersøgelse fokuserer bredt på borgerens helbred. Det kan fx. ske ved anvendelse af en guide med opmærksomhedspunkter eller lignende, hvilket også kan give borgeren mulighed for at forberede sig på undersøgelsen.”

Der kan maksimalt bevilges tre mio. kr. til hvert projekt, og der er ansøgningsfrist 1. april.