Psykiske problemer er udbredte selv ved mild epilepsi

hjerne_blaa_neuroner_644

christoph_beier

Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier

Selv anfaldsfrie patienter med ungdoms-epilepsi oplever ifølge en ny undersøgelse øget forekomst af psykiske problemer, og epilepsiklinikken ved OUH vil nu forsøge at screene patienterne.
De ‘godartede’ ungdoms-epilepsier, såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), er forbundet med en forhøjet tendens til impulsivitet, depression og personlighedsforstyrrelse, uanset om sygdommen er under kontrol, eller ej, og patienter, der oplever disse træk, føler sig i højere grad plaget af sygdommen end andre.
Det viser en landsdækkende online spørgeskemaundersøgelse, hvor forskere fra Odense Universitetshospital har undersøgt, hvordan patienter med IGE selv oplever deres sygdom og livskvalitet.
Professor og overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier har stået i spidsen for undersøgelsen, og han mener, at resultatet tyder på, at der er et behov for at screene især unge epilepsipatienter for psykiske problemer.
”Det kom bag på mig, at en så stor andel af dem, som er ramt af ungdomsepilepsi – f.eks. juvenil myoklon epilepsi og absenceepilepsi – oplever symptomer på depression, øget impulsivitet og personlighedsforstyrrelse til trods for, at de ikke har haft anfald i lang tid,” siger Christoph Beier til Epilepsiforeningen.
Han fortæller desuden, at forskerne fra OUH i forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen og som led i et aktuelt ph.d.-projekt vil forsøge at indføre screening for psykiske problemer ind i deres behandlingsforløb.
I alt 275 IEG-patienter har deltaget i undersøgelsen. 119, som har besvaret online, og en kontrolgruppe på 167 patienter fra den såkaldte Fyn-kohorte, som fik spørgeskemaet tilsendt. Og undersøgelsen viser altså, at idiopatisk generaliseret epilepsi er belastende for patienterne, selv om det betragtes som en af de milde former for epilepsi.
Knap hver tredje med idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE) har således generelt dårligt helbred, og hver femte oplever at være begrænset i sit daglige liv på grund af epilepsien.
IEG-patienter i studiet scorede blandt andet højere end baggrundsbefolkningen i forhold til depression og angst, og impulsivitet, og personlighedsforstyrrelse forekom uafhængigt af patientens anfaldsaktivitet. Patienter, der oplevede sygdomsbyrden som stor, var også dem, der scorede højt for depression, angst, impulsivitet og personlighedsforstyrrelse.

Læs mere om undersøgelsen i Science Direct

Skrevet af Nina Bro