Professorat skal bidrage til bedre behandling af sjældne typer epilepsi

Cand.scient., ph.d. Rikke Steensbjerre Møller er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og Epilepsihospitalet, hvor hun skal fokusere på forskning i genetikkens betydning for epilepsi. Udnævnelsen er en anerkendelse af Rikke Steensbjerre Møller og kollegernes bidrag til en international forskning, som i disse år er med til at forbedre behandlingen af sjældne former for epilepsi, fortæller hun.

Professoratet bliver en fortsættelse af den forskning i epilepsi, som Rikke Steensbjerre Møller har foretaget gennem 16 år, de seneste år med fokus på at kombinere klinisk, genetisk, farmakologisk og såkaldt translationel forskning inden for epilepsi.
Den translationelle forskning foregår tæt på patientbehandlingen, og dens fokus er at forbedre den nuværende behandling eller bidrage til udviklingen af nye målrettede behandlingsmuligheder for patienter med epilepsi ved at opnå en større forståelse af de underliggende sygdomsmekanismer.

De genetiske epilepsier er sjældne sygdomme, og for at få volumen nok til store studier på dette område, foregår forskningen i internationalt samarbejde. Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin, hvor Rikke Steensbjerre Møller til daglig er leder, har blandt andet en række internationale samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at lave mere funktionelle studier af genetiske epilepsier.
Denne type samarbejde har betydet, at der de senere år er kommet flere kliniske studier, som giver mulighed for at udvikle medicin, selv om der er tale om sjældne sygdomme.

“Det er enormt spændende, at man når dertil. En ting er, at man kan finde årsagen og give familien vished. Det er naturligvis ekstremt vigtigt, men hidtil har vi sjældent kunnet gøre noget for den enkelte patient, men det begynder at komme nu. Vores genetiske forskning gavner selvfølgelig stadig kun en lille del af den samlede gruppe af epilepsipatienter i Danmark, men det er et sted at starte på mere individualiseret og målrettet behandling, og så kan man håbe, at det også kommer den bredere gruppe til gavn på et tidspunkt,” siger Rikke Steensbjerre Møller.
Til daglig er Rikke Steensbjerre Møller leder af Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin. Afsnittet diagnosticerer og rådgiver patienter og familier med genetiske epilepsier og tilstødende neurologiske lidelser. Den genetiske diagnose vejleder i forhold til prognose og fremtidig familieplanlægning, samt i visse tilfælde i forhold til valg af behandling. I samarbejde med familier til patienter med genetiske epilepsier har hun etableret patientnetværk og tilbagevendende kurser for familierne.
Rikke Steensbjerre Møller anser professortitlen for hele afsnittets fortjeneste, og opgaven bliver nu at holde sig i front inden for epilepsigenetisk forskning, fortæller Rikke Steensbjerre Møller.

“Vi er kun nået hertil, fordi vi har arbejdet målrettet inden for dette område i mange år. Det er en stor anerkendelse og blåstempling af genetikkens betydning inden for epilepsi. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for titlen, men det er hele stedets professorat, og det er også noget, der forpligter. Vi kan ikke hvile på laurbærene, men skal hele tiden kæmpe for at være i front, og professoratet forpligter måske endnu mere til at være så langt fremme i genetisk forskning, som vi kan,” siger Rikke Steensbjerre Møller.

Skrevet af Nina Bro