Ny plan godkendt – skolerne skal bidrage til at udbrede viden om epilepsi

Sundhedsministeriet har med enkelte bemærkninger givet grønt lys til Epilepsihospitalet
Filadelfias køreplan for udvikling af formidling af sundhedsfaglig viden om epilepsi i
kommunerne.

Fag- og myndighedspersoner i kommunerne skal hive den eksisterende viden om epilepsi op af skufferne og få den anvendt på tværs af forvaltninger og fagområder. Ny viden skal
systematisk tilgå kommunerne og anvendes.
Døgnhjemmeplejen, sociale bosteder, skolelærere og pædagoger skal ikke være i tvivl, men have den nødvendige viden om epilepsi og anvende den.

jens_otto_skovgaard_jeppesen

"Opgaven bliver at finde ud af, hvordan vi videndeler relevant viden på en måde, som kommunerne kan forstå og bruge,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Men hvordan? Det spørgsmål skal en styregruppe på 10-12 personer arbejde med.
Epilepsihospitalet Filadelfia står i spidsen for et samarbejde på tværs, som skal udvikle de
kanaler til formidling, som kan sikre det. Den forrige regering har afsat 5 mio. kr. frem til 2022 til projektet.

I februar godkendte Sundhedsministeriet Epilepsihospitalets plan for arbejdet. De fleste
medlemmer i styregruppen er kendte. Nu mangler repræsentanter fra Kommunernes
Landsforening og kommunerne – der er forsinkelse på grund af Coronaepidemien.
Styregruppen består af repræsentanter fra blandt andre Regionerne, hospitaler, patientforening og praktiserende læger.

”Epilepsihospitalet har en force ved, at vores specialrådgivning i flere år har haft en aftale med Socialstyrelsen, hvor vi laver information om epilepsi til de 98 kommuner. Epilepsiforeningen har af gode grunde også erfaring, og kommunerne og almen praksis vil også have noget at bringe i spil. Vi har en plan og kan gå i gang. Vi håber, det bliver her i foråret” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Der er stor mangel på viden om epilepsi i kommunerne. Det stod klart efter Sundhedsstyrelsens eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi, der lå forud for bevillingen til epilepsiområdet. Det gælder lige fra døgnhjemmeplejen, jobcentre, kommunale botilbud og Folkeskolen. Det er vidt forskellige områder, og det bliver da også et stort arbejde for styregruppen at få defineret alle de kontekster, hvor det kan være relevant at formidle viden om epilepsi.

”Det handler om at få bredt sundhedsfaglig viden ud til medarbejdere på tværs i kommunerne. Vi skal arbejde med at få eksisterende viden anvendt på en systematisk måde og se på, hvordan medarbejderne tager ny viden til sig og får den anvendt i praksis. Det er meget bredt, og der er mange målgrupper. Opgaven bliver at finde ud af, hvordan vi videndeler relevant viden på en måde, som kommunerne kan forstå og bruge,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.
Han forventer, at styregruppen vil være nedsat og have holdt sit første møde inden udgangen af juni.