Nyt redskab viser, om anfaldsfri patienter kan droppe medicinen

Et internationalt forskerhold har udviklet modeller, der kan bruges i den kliniske praksis til at vurdere, om anfaldsfri epilepsipatienter vil forblive anfaldsfri, hvis de trappes ud af deres antiepileptiske behandling. Projektet blev præsenteret ved en posterpræsentation på den internationale videnskabelige epilepsikongrec, IEC 2017, i Barcelona.

BarcelonaEpilepsipatienter, som er blevet fri for anfald, ønsker nogle gange også at blive fri for de gener, der følger med den medicinske behandling, og nu har et internationalt forskerhold analyseret patientdata fra ti kohortestudier med i alt 1769 patienter, og på den baggrund har de udviklet modeller, der kan bruges til at vurdere den enkelte patients risiko for, at anfaldene vender tilbage, hvis den antiepileptiske behandling trappes ned og indstilles.

Studiet er så solidt, at modellerne kan anvendes som et støttende redskab af læger, der skal rådgive anfaldsfri patienter, som ønsker at blive fri for medicinen, konkluderer forskerne i deres præsentation på IEC 2017.

I studiet, som blev publiceret i The Lancet Neurology i juli, oplevede 812 af de 1769 patienter (46 procent), at anfaldene kom igen, da de blev trappet ud af den medicinske behandling. Ni procent havde anfald i løbet af det sidste opfølgningsår 3-10 år efter nedtrapningen, og opnåede dermed ikke at blive anfaldsfri uden medicin.

Ud fra analyser af den omfattende patientdata, kunne forskerne både udpege en række faktorer, der indikerer, om patientens anfald vil komme tilbage ved nedtrapning af behandlingen, og om patientens chancer for at forblive anfaldsfri på lang sigt, og på den baggrund har forskerne udviklet evidensbaserede nomogrammer, der kan benyttes til vurdering af patienter i den kliniske praksis.

Artiklen i The Lancet Neurology kan læses her

Skrevet af Nina Bro