Nyt udvalg afdækker overgang fra barn til voksen

Det kan være en udfordring at bevæge sig i grænselandet fra barn til voksen – også på hospitalerne. Nu spørger det landsdækkende Transitionsudvalg de unge, hvordan de oplever overgangen. Det skal give ny viden og skabe grundlag for nye nationale modeller for en god overgang.

Det landsdækkende Transitionsudvalg har udarbejdet et spørgeskema, som de unge skal svare på. De får det, når de kommer i landets ambulatorier, men det bliver også slået op på Facebook.

Vi har taget afsæt i den viden, der findes i alle regioner og konkret på Rigshospitalet, som har arbejdet med overgangen fra barn til voksen. Vi skal afdække patienternes oplevelser og udforme gode modeller, som kan afprøves i praksis”, fortæller administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, som står i spidsen for udvalget.

I de kommende måneder vil alle unge epilepsipatienter få tilbudt at bidrage med deres erfaringer, når de bliver indkaldt til en af landets børne- eller neurologiske afdelinger. Patienter, der ikke selv kan udfylde et skema, vil få mulighed for at blive interviewet af en sygeplejerske.

De unge patienter oplever ofte en brat overgang, hvor de selv skal tage ansvar, kommunikere med sundhedspersonale og forstå fagudtryk.

”Voksenafdelingen er miljømæssigt helt anderledes end børneafdelingen. Unge kan opleve skiftet som et tab. Vi skal skabe en tryg og sammenhængende overgang og finde de punkter, hvor vi kan gøre det bedre. Det kan for eksempel være, at den unge skal være tilknyttet en fast pædiat og en neurolog, som arbejder sammen som et team,” fortæller Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Når der er indsamlet erfaringer fra tilstrækkeligt mange patienter, vil det landsdækkende Transitionsudvalg udvikle et antal modeller for den gode overgang, som kan afprøves i praksis.

”Vi ender op med et udvalg af modeller, der passer til store og små hospitaler, der findes rundt om i landet,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Efter afprøvning vil udvalget revidere modellerne efter behov, og projektet munder til sidst ud i en national anbefaling af to til tre modeller.

Udvalget blev nedsat i slutningen af 2019, efter at den forhenværende regering afsatte 32 mio. kroner til et løft af epilepsiindsatsen.

Skrevet af Nina Bro