DICE: Massiv international opbakning til DICE 2022

Dice 3

175 læger og forskere fra mere end 17 lande deltog i starten af april i to dages udveksling af forskningsresultater og -erfaringer inden for genetik og epilepsi. Det er femte gang, at Epilepsihospitalet samler forskere fra hele verden til konference om dette felt, og konferencen er vokset i takt med, at brugen af genetik i udredning og behandling af epilepsi er blevet mere udbredt.

Konferencen var arrangeret af professor Rikke Møller, professor Guido Rubboli og overlæge Elena Gardella, og emnet for mødet var implementering af epilepsigenetik i den kliniske praksis.

Baggrunden for dette valg var, at genetisk testning er blevet en stadig vigtigere del af den kliniske praksis inden for epilepsien, selv om der stadig mangler viden og fortsat er debat om genetikken rolle på området.

I løbet af de to dage, mødet varede blev der holdt præsentationer under de fire hovedtemaer: Sundhedsydelser inden for epilepsi fra barndom til voksenliv, udvikling af forskningen inden for et område, hvor der ofte er tale om små patientgrupper, betydningen af internationalt samarbejde inden for epilepsiforskningen og endelig mulighederne for at anvende genetik som redskab i selekteringen af patienter til epilepsikirurgi.

Mødet blev holdt på Comwell Klarskovgaard ved Korsør.