Anne Sabers i spidsen for behandlingsvejledning

Anne Sabers 2

Professor i epilepsi Anne Sabers bliver leder af den styregruppe, som skal stå for at udarbejde en ny visitations- og behandlingsvejledning for epilepsiområdet.

Hun er udpeget af Dansk Neurologisk Selskab, som har fået ansvaret for at forvalte de 3 mio. kr. som blev sat af til nye retningslinjer af den forrige regering. En del af midlerne vil gå til at frikøbe Anne Sabers fra sit job på Rigshospitalet en dag om ugen.

”Anne Sabers har mangeårig erfaring inden for epilepsiområdet og stor anerkendelse i faglige kredse, og vi har vurderet, at hun er en, der vil kunne samle aktørerne i projektet,” siger Lise Korbo, formand for Dansk Neurologisk Selskab.

Arbejdet kommer til at involvere en række faggrupper. Planen er, at den nye vejledning bliver en udbygget version, der henvender sig til alle de faggrupper, som er involveret i behandling og pleje af mennesker med epilepsi, både børn og voksne patienter.

Lise Korbo

Målet er, at vi får en hjemmeside, som er overskuelig, og hvor det bliver nemt for alle faggrupper at finde de oplysninger, de har brug for,” siger Lise Korbo.

”Vi vil gerne lave en lidt mere omfattende tekst og med afsnit, der kan bruges af neurologer, børnelæger, sygeplejersker, som ser epilepsipatienter, hvad enten de gør det i et hospitalsambulatorium eller ude i primærsektoren. Den skal kunne bruges af praktiserende neurologer og praktiserende læger, og af sygeplejersker i hjemmeplejen og på bosteder. Målet er, at vi får en hjemmeside, som er overskuelig, og hvor det bliver nemt for alle faggrupper at finde de oplysninger, de har brug for,” siger Lise Korbo.

Planen er, at vejledningen får sin egen hjemmeside, og dele af siden vil også blive skrevet, så patienter og pårørende kan hente information om epilepsibehandlingen.

”Det er vigtigt, at det også bliver et sted, hvor almindelige borgere kan finde information. Når man som patient og pårørende søger information på nettet finder man skidt og kanel, og det er ofte svært at vurdere, hvor godt belæg, der er for de råd, man finder, når man søger information på nettet. Men på her kan være en side, hvor de kan finde information, som vi fagligt kan stå inde for,” siger Lise Korbo.

Styregruppen holder sit første møde i begyndelsen af marts, og planen er, at de forskellige arbejdsgrupper skal nedsættes inden sommerferien og være klar til at begynde arbejdet umiddelbart efter.

Skrevet af Nina Bro